Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

[Sự Kiện] Quà Tặng Đăng Nhập Mỗi Ngày 11/11/2020

QUÀ TẶNG ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY

 Thời gian:

- Bắt đầu: 10:00 ngày 11/11/2020.

 Đối tượng tham gia:

- Tất cả các Đại Hiệp có nhân vật thuộc Tiếu Ngạo Giang Hồ với cấp độ 20 trở lên.

 Nội dung:

- Mỗi ngày sau khi đăng nhập, bấm vào icon Điểm Danh phía dưới bản đồ nhỏ (góc trên, bên trái). Bấm quà được nhận thì quà sẽ tự chuyển vào túi đồ.

 

 Phần Thưởng:

 

Tích lũy 

Điểm Danh

Quà Số lượng Tác dụng
1 Cực Phẩm Xuyên Kim Thạch 1 Đổi vàng khóa
2 Phong Vật Thạch 6 Rút Phong Vật Chí
3 Tinh Trần Sa 6 Nâng cấp trang bị
4 Đai Hoàn Đan C.3 6 Tăng công lực
5 Bảo Ngân 40 Đổi kinh nghiệm hoạt động
6

Kinh Nghiệm Đan

Hoán Tiêu Lệnh

1

6

Nhân đôi kinh nghiệm

Đổi phẩm chất tiêu xa

7 Đai Lễ Bao 1 1 Mở nhận quà
8 Cực Phẩm Xuyên Kim Thạch 2 Đổi vàng khóa
9 Phong Vật Thạch 8 Rút Phong Vật Chí
10 Tinh Trần Sa 8 Nâng cấp trang bị
11 Đai Hoàn Đan C.3 8 Tăng công lực
12 Bảo Ngân 60 Đổi kinh nghiệm hoạt động
13

Kinh Nghiệm Đan

Hoán Tiêu Lệnh

1

7

Nhân đôi kinh nghiệm

Đổi phẩm chất tiêu xa

14 Đai Lễ Bao 2 1 Mở nhận quà
15 Cực Phẩm Xuyên Kim Thạch 3 Đổi vàng khóa
16 Phong Vật Thạch 10 Rút Phong Vật Chí
17 Tinh Trần Sa 10 Nâng cấp trang bị
18 Đai Hoàn Đan C.3 10 Tăng công lực
19 Bảo Ngân 80 Đổi kinh nghiệm hoạt động
20

Kinh Nghiệm Đan

Hoán Tiêu Lệnh

1

8

Nhân đôi kinh nghiệm

Đổi phẩm chất tiêu xa

21 Đai Lễ Bao 3 1 Mở nhận quà
22 Cực Phẩm Xuyên Kim Thạch 4 Đổi vàng khóa
23 Phong Vật Thạch 12 Rút Phong Vật Chí
24 Tinh Trần Sa 12 Nâng cấp trang bị
25 Đai Hoàn Đan C.3 12 Tăng công lực
26 Bảo Ngân 100 Đổi kinh nghiệm hoạt động
27

Kinh Nghiệm Đan

Hoán Tiêu Lệnh

1

9

Nhân đôi kinh nghiệm

Đổi phẩm chất tiêu xa

28 Đai Lễ Bao 4 1 Mở nhận quà
29 Cực Phẩm Xuyên Kim Thạch 5 Đổi vàng khóa
30 Phong Vật Thạch 15 Rút Phong Vật Chí
31 Đai Lễ Bao 5 1 Mở nhận quà

 

Lễ Bao Tên Vật Phẩm Số Lượng Tác Dụng
Đại Lễ Bao 1 Thiên Lý Truyền Âm 10 Thông báo giang hồ
Bí kíp Tàn Diệp 5 Đổi bí kíp môn phái
Vô Tự Thiên Tư 1 Thiết lập lại Tâm Pháp
Đại Lễ Bao 2 Mộc Chất Xỉ Luân 50 Tăng kinh nghiệm hộp ám khí
Khu Trùng Hương Căn 20 Chế tạo trang sức cấp 60
Bảo Thạch Toái Phiến C.2 5 Đổi bảo thạch cấp 2
Đại Lễ Bao 3 Mật Văn Bảo Thư 50 Nâng cấp hộp ám khí
Thiên Tàm Ti C.4 1 Tăng phẩm chất Trang sức chế tạo
Đại Diễn Thiên Câu Đồ C.4 1 Tăng phẩm chất Phòng cụ chế tạo
Đại Lễ Bao 4 Cao Cấp Luyện Hóa Thạch 100 Luyện hóa thần khí
Tinh Luyện Thạch C.3 40 Tăng kinh nghiệm trang bị
Bảo Thạch Toái Phiến C.3 5 Đổi bảo thạch cấp 3
Đại Lễ Bao 5 Hoán Tiêu Lệnh 10 Đổi phẩm chất tiêu xa
Chuyển Vận Châu 20 Bốc quẻ thăm mới
Thuốc Nhuộm Thuần Bạch 3 Thuốc nhuộm màu cố định
Thuốc Nhuộm Thuần Hắc 3 Thuốc nhuộm màu cố định
 
 
  Lưu ý: 

- Mỗi ngày mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 phần quà sau khi điểm danh. 

- Mọi thắc mắc về nội dung sự kiện vui lòng nêu tại bài viết sự kiện Quà Tặng Đăng Nhập Nhận Quà 11/11/2020 hoặc liên hệ qua tin nhắn fanpage Dzogame- Tiếu Ngạo Giang Hồ để được giải đáp nhanh nhất.

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">