Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

[Sự Kiện] Thủ Lôi Nhân - 25/11/2020

THỦ LÔI NHÂN

 

 

 Nội dung: 

- Xem chi tiết nội dung và đăng ký >>Tại đây<<

 Quy tắc Lôi Đài:

- Máy chủ: Đông Phương Bất Bại.

- Võ đài: Lạc Dương - Anh Hùng Đài.

- Hình thức chiến đấu: Tam Cục Quyết Chiến.

- Thời gian: 99 giây / hiệp.

- Điều kiện hạn chế: cấm toàn bộ.

 Thủ Lôi Nhân:

 Thủ Lôi Nhân được chọn:

Phương Nhi đã chọn được "Thủ Lôi Nhân tập sự" cho sự kiện lần này. Đại Hiệp được chọn có thông tin sau:

- Tên nhân vật: KemSauRieng

 Quy tắc nhận thưởng:

- Đạt được danh hiệu "Thủ Lôi Nhân" khi có 5 trận thắng trong vòng 1 giờ lập lôi đài và tỷ lệ thắng hơn 50%.

- Được quyền đăng ký tham gia sự kiện "Thủ Lôi Vương". (Cập nhật sau)

- Mỗi trận thắng sẽ nhận được 1 phần thưởng.

- Thua không được nhận quà.

 Phần thưởng:

Điều Kiện Vật Phẩm Số Lượng Tác Dụng
1 trận thắng Đại Hoàn Đan C.3 1 Tăng 4000 công lực
Long Tiên Thảo Tươi 1 Tăng 50 hoạt lực
Hợp Thành Phù (Thấp) 2 Hợp Thành Bảo Thạch
Thư Quyển Thần Binh 1 Vật phẩm nhiệm vụ Thần Khí

Danh hiệu

Thủ Lôi Nhân

Thư Quyển Thần Binh 20 Vật phẩm nhiệm vụ Thần Khí

 

 Người khiêu chiến: 

 Cách tham gia:

- 1 ID con chỉ có thể tham gia khiêu chiến 1 lần / sự kiện.

- Cách thức tham gia: Tỷ Võ - Tự Do (Xem thêm Tỷ Võ

 Phần thưởng:

Điều Kiện Vât Phẩm Số Lượng Tác Dụng
Thắng Đại Hoàn Đan C.3 1 Tăng 4000 công lực
Long Tiên Thảo Tươi 2 Tăng 50 hoạt lực
Tiểu Chu Long Tu Thảo 1 Dùng 20 hoạt lực tăng kinh nghiệm
Thư Quyển Thần Binh 2 Vật phẩm nhiệm vụ Thần Khí
Thua Đại Hoàn Đan C.3 1 Tăng 4000 công lực
Tiểu Chu Long Tu Thảo 1 Dùng 20 hoạt lực tăng kinh nghiệm

 

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">