Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

[Tổng Hợp] Chuỗi Sự Kiện Ra Mắt Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chuỗi Sự Kiện Ra Mắt Tiếu Ngạo Giang Hồ

 Ưu Đãi Nạp Lần Đầu:

- Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 21/10/2020.

- Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 28/10/2020.

 Nạp Tích Lũy KNB:

- Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 21/10/2020.

- Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 25/10/2020.

 Chẵn vs Lẻ:

- Thời gian bắt đầu: 20:00 ngày 23/10/2020.

- Thời gian kết thúc: 21:00 ngày 23/10/2020.

 Đố vui cùng GM:

- Đang cập nhật.

 Tỷ võ cùng GM:

- Thời gian bắt đầu: 15:00 ngày 22/10/2020.

- Thòi gian kết thúc: 16:00 ngày 22/10/2020.

 Đua Top nhận thưởng:

- Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 21/10/2020.

- Thòi gian kết thúc: 23:59 ngày 31/10/2020.

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">