Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN

[Chuỗi Sự Kiện] Mừng Sinh Nhật Tiếu Ngạo - 28/09/2021

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG SINH NHẬT TIẾU NGẠO

Cùng đếm ngược đến ngày sinh nhật nào!!!

 Đối tượng

- Tất cả các ID con thuộc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Nội dung

Ngày sinh nhật Tiếu Ngạo đang đến gần, đây là một ngày cột mốc quan trọng và đầy ý nghĩa. Tiếu Ngạo xin chia sẻ niềm vui này với quý Đại Hiệp thông qua chuỗi sự kiện với mức khuyến mãi lớn nhất từ trước đến nay:

Sự kiện 20: Khuyến Mãi Bảo Ngân Đặc Biệt

Thời gian Yêu cầu Quà tặng
10:30 21/10 ~23:59 24/10

Mỗi Nạp & Tiêu 1000 KNB

Máy chủ Độc Cô: 2000 Bảo Ngân

Máy chủ Linh Lung: 2500 Bảo Ngân

(có thể nhận nhiều lần)

(tính nạp tiêu tích lũy, không cần phải nạp và tiêu từng lần 1000 KNB)

Sự kiện 19: Sale Off

Thời gian Vật phẩm Khuyến mãi
9:00 21/10 ~ 08:00 27/10 

Lễ Bao Cường Hóa Thạch (KM)

Giảm giá từ 40,000 KNB -->20,800 KNB

Lễ Bao Tẩy Luyện Thạch (KM)

Giảm giá từ 40,000 KNB -->20,800 KNB

Lễ Bao Đề Luyện Thạch (KM)

Giảm giá từ 40,000 KNB -->20,800 KNB

 

Sự kiện 18: Mừng Sinh Nhật Tiếu Ngạo

Mã quà Công dụng

SNTNGH2021

(Hạn sử dụng 23:59 01/11/2021)

Lễ Bao Nhập Thất sau khi sử dụng nhận được:
Trung Cấp Tất Thành Phù-Đinh
Lễ Bao Nhập Thất (Mỗi ngày) x7
 
Lễ Bao Nhập Thất (Mỗi ngày) sau khi sử dụng nhận được:
Tiêu Lệnh Cam x2
Bảo Thạch Kết Tinh x10
Túi Bảo Ngân 400

(đối với máy chủ Linh Lung sẽ được x2 phần quà)

 

Sự kiện 17: Mua Nhiều Tặng Nhiều (Đặc Biệt)

Thời gian Yêu cầu Khuyến mãi Hình ảnh
10:00 19/10 ~ 23:59 20/10 Mua 05 Phong Vật Thạch Phong Vật Thạch x06
Mua 05 Hợp Thành Phù Hợp Thành Phù x06

(Có thể tham gia nhận nhiều lần)

 

Sự kiện 16: Quà Tặng Tích Lũy Đặc Biệt

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày khi Đại Hiệp thực hiện nạp và tiêu 500 KNB vào Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ được tính 1 điểm tích lũy (tối đa 1 điểm mỗi ngày). Phần thưởng sẽ được phát theo số tích lũy có được như sau:

Thời gian Điều kiện Phần quà Hình ảnh
19:00 16/10 ~ 23:59 21/11 Mỗi điểm tích lũy

Long Tiên Thảo x2

Cao Cấp Luyện Hóa Thạch Cẩm Hạp x2

(nhận mỗi ngày)

  

Đạt 15 điểm tích lũy

Hồn Thạch x600

(nhận sau khi kết thúc sự kiện)

Đạt 30 điểm tích lũy

 Hoàng Tông Phỉ C.1 x300

Hồng Phỉ Thúy C.1 x300

Mặc Phỉ Thúy C.1 x300 

Lan Hoa Băng C.1 x300

(nhận sau khi kết thúc sự kiện)

   

(KNB tham gia sự kiện này có thể tính trùng lặp với sự kiện khác)

 

Sự kiện 15: Đếm Ngược Sinh Nhật

Mã quà Công dụng

CDOWN05

(Hạn sử dụng 23:59 18/10/2021)

Gói Kiếm Kinh Đăng Đường

 

 

Sự kiện 14: Hỗ Trợ Trang Bị Pet

Ngày Yêu cầu Vật phẩm nhận được Hình ảnh
10:00~23:59 15/10/2021 Mỗi Nạp & Tiêu 2,000 KNB Toái Ngọc Sức (Trắng)
16/10/2021 Mỗi Nạp & Tiêu 2,000 KNB Toái Ngọc Khuyên (Trắng)
17/10/2021 Mỗi Nạp & Tiêu 2,000 KNB Toái Ngọc Y (Trắng)
18/10/2021 Mỗi Nạp & Tiêu 4,000 KNB Toái Ngọc Hoàn (Trắng)
 

 

Sự kiện 13: Hỗ Trợ Linh Thạch

Thời gian Yêu cầu Phần Quà
10h00 12/10 ~ 23h59 13/10/2021 Nạp & Tiêu 5000 KNB

Túi Trận Thạch C.1 x125

Tinh Trần Sa x1000

Cao Cấp Luyện Hóa Thạch x999

(nhận 01 lần)

Mỗi Nạp & Tiêu 160 KNB

(tính từ Nạp & Tiêu 5000 KNB trở lên)

Túi Trận Thạch C.1 x3
 

 

Sự kiện 12: 70 Điểm Hoạt Động

Thời gian Yêu cầu Quà tặng
08:00 12/10 ~ 18/10

Mỗi ngày đạt 70 điểm hoạt động

 Lễ Bao Phong Mang (Mỗi Ngày) sau khi sử dụng nhận được:
Bảo Thạch Kết Tinh x10
Tiêu Lệnh Cam x2
Bảo Ngân x600

Tích lũy 7 ngày đạt 70 điểm hoạt động

 Pet Lệnh Hồ Xung (7 ngày) 
 8 Sao 
Tổng điểm tư chất 35

(điểm phân phối ngẫu nhiên)

 

 

Sự kiện 11: Big Sale 10/10

Thời gian Yêu cầu Phần Quà
10h00 10/10 ~ 23h59 11/10/2021 Nạp & Tiêu 2000 KNB

Hợp Thành Phù x20

Tinh Trần Sa x1000

Cao Cấp Luyện Hóa Thạch x999

Toái Phiến Vũ Khí Bạch Ngân x50

(nhận 01 lần)

 

 

Sự kiện 10: Đếm Ngược Sinh Nhật

Mã quà Công dụng

CDOWN12

(Hạn sử dụng 23:59 11/10/2021)

Tinh Hoa Trang Bị (ST Ngoại) x14

Tinh Hoa Trang Bị (ST Nội) x14


Đại Hiệp xem thêm Hướng Dẫn Nhập Mã Quà Tặng.

 

Sự kiện 09: Hỗ Trợ Bảo Thạch

Thời gian Yêu cầu Phần Quà
10h00 07/10 ~ 23h59 08/10/2021 Nạp & Tiêu 500 KNB

Thích San Hô C1 x03

Giác San Hô C1 x03

09/10/2021 Nạp & Tiêu 500 KNB

 Hoàng Tông Phỉ C.1 x02

Hồng Phỉ Thúy C.1 x02

Mặc Phỉ Thúy C.1 x02

Lan Hoa Băng C.1 x02

(Có thể tham gia nhận nhiều lần)

 

Sự kiện 08: Hỗ Trợ Võ Hồn Cao Cấp

Thời gian Yêu cầu Phần Quà
10:00 05/10 ~ 23h59 06/10 Nạp & Tiêu 10,000 KNB

 Lễ Bao Tông Sư bao gồm:

- Võ hồn cao cấp Cường Thể - Bạt Sơn  5~7 Sao 

- Tiêu Lệnh Cam x14 (nhận trong 7 ngày)

- Tam Bội Đan x7 (nhận trong 7 ngày)

- Long Tiên Thảo x14 (nhận trong 7 ngày)

 

(tỷ lệ thấp 5 sao, thuộc tính ngẫu nhiên)

 

Sự kiện 07: 60 Điểm Hoạt Động

Thời gian Yêu cầu Quà tặng
05/10 ~ 10/10

Mỗi ngày đạt 60 điểm hoạt động

 Lễ Bao Thanh Danh (Mỗi Ngày) sau khi sử dụng nhận được:
Gói Quà Vật Liệu Truyền Kỳ
Gói Quà Vật Liệu Thủ Công
Bảo Ngân x300

Tích lũy 6 ngày đạt 60 điểm hoạt động

 Pet Lam Phượng Hoàng (7 ngày) 
 8 Sao 
Tổng điểm tư chất 35

(điểm phân phối ngẫu nhiên)

 

Sự kiện 06: Đếm Ngược Sinh Nhật

Mã quà Công dụng

CDOWN19

(Hạn sử dụng 23:59 04/10/2021)

Tinh Trần Sa x300

Điệp Xuyên Bỉ Ngạn (3 ngày)

Thời trang Cầm Âm (7 ngày)


Đại Hiệp xem thêm Hướng Dẫn Nhập Mã Quà Tặng.


Sự kiện 05: Phù Văn Chi Ngọc

Thời gian Yêu cầu Phần Quà
14:00 02/10 ~ 23h59 03/10 Mua 01 Phù Văn Chi Ngọc

Phù Văn Chi Ngọc x4

 

Sự kiện 04: Vòng Quay May Mắn

Thời gian Nội Dung Phần Quà
15:00 01/10 ~ 23h59 04/10 Khi tiến hành quay vòng quay mỗi ngày 
>>>Chi tiết<<<

 Vật phẩm nhận được sẽ x3 số lượng 

(Phần thưởng sẽ được tổng kết và trao vào ngày 05/10)

 

 

Sự kiện 03: Bảo Hiểm Lễ Bao Pháp Lão Miêu

Thời gian Bảo hiểm Vật phẩm nhận được
17:00 29/09 ~ 23:59 03/10 Mua 100 Lễ Bao Pháp Lão Miêu đầu tiên

Linh Thảo x300

(nhận 01 lần)

Mua đủ 1000 Lễ Bao Pháp Lão Miêu

Lễ Bao Pháp Lão Miêu
(Thuộc tính Thiên Phú và Sao ngẫu nhiên)

Mua đủ 1200 Lễ Bao Pháp Lão Miêu  Pháp Lão Miêu 
 8 Sao 
Được chọn thuộc tính Thiên Phú
Tổng điểm tư chất: 31
Mua đủ 1400 Lễ Bao Pháp Lão Miêu  Pháp Lão Miêu 
 8 Sao 
Được chọn thuộc tính Thiên Phú
Tổng điểm tư chất: 32
Mua đủ 1600 Lễ Bao Pháp Lão Miêu  Pháp Lão Miêu 
 8 Sao 
Được chọn thuộc tính Thiên Phú
Tổng điểm tư chất: 33
Mua đủ 1800 Lễ Bao Pháp Lão Miêu  Pháp Lão Miêu 
 8 Sao 
Được chọn thuộc tính Thiên Phú
Tổng điểm tư chất: 34
Mua đủ 2000 Lễ Bao Pháp Lão Miêu

 Pháp Lão Miêu 
 8 Sao 
Được chọn thuộc tính Thiên Phú
Tổng điểm tư chất: 35

(Từ mốc 1000-2000 Lễ Bao chỉ có thể nhận 1 phần quà, KNB mua Lễ Bao Pháp Lão Miêu không được tính cho sự kiện khác)

 

Sự kiện 02: Hỗ Trợ Cường Hóa Thanh Hư

Thời gian Yêu cầu Quà tặng
10:00 28/09 ~ 23:59 30/09

Nạp và tiêu 5000 KNB

Gói Cường hóa +6 trang bị Thanh Hư cấp 95-105 bao gồm:

- Trung cấp Tất Thành Phù-Đinh x42

- Cường Hóa Thạch x168

- Kim Tàm Quả x168

(nhận 01 lần)

Nạp và tiêu 30,000 KNB

Gói Cường hóa +12 trang bị Thanh Hư cấp 95-105 bao gồm:

- Trung cấp Tất Thành Phù-Bính x42

- Cường Hóa Thạch x168

- Kim Tàm Quả x168

(nhận 01 lần)

(nhận được tất cả phần thưởng cho đến mốc cao nhất đạt được)

 

Sự kiện 01: 70 Điểm Hoạt Động

Thời gian Yêu cầu Quà tặng
28/09 ~ 03/10

Mỗi ngày đạt 70 điểm hoạt động

 Lễ Bao Tiểu Thành (Mỗi Ngày) sau khi sử dụng nhận được:
Kim Tàm Quả x10
Hoán Tiêu Lệnh x2
Gói Quà Vật Liệu Thủ Công x2
Túi Bảo Ngân 400 x1

Tích lũy 6 ngày đạt 70 điểm hoạt động

 Pet Nhậm Doanh Doanh (7 ngày) 
 8 Sao 
Tổng điểm tư chất 35

(điểm phân phối ngẫu nhiên)

 

 Lưu ý

- Sự kiện Mừng Sinh Nhật Tiếu Ngạo có độ ưu tiên tính KNB cao nhất

- Tặng phẩm được trao qua hộp thư trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhập giftcode.

- Tất cả vật phẩm trong giftcode đều là vật phẩm khóa.

- KNB đã nạp & tiêu trong sự kiện này sẽ không được tính cho sự kiện khác.

- KNB nạp & tiêu ở nhân vật nào thì tính nhân vật đó.

- Chỉ tính KNB tiêu trên Thương Thành.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Đại Hiệp nhanh tay tham gia để nhận về ưu đãi hấp dẫn cho bản thân nha!!!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

 

 
logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">