Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

Giới Thiệu Sự Kiện Thủ Lôi Nhân

Giới Thiệu Sự Kiện Thủ Lôi Nhân

Đại Hiệp giang hồ hội tụ, cùng nhau tranh tài xem ai xứng đáng danh hiệu Thủ Lôi Nhân trên Lôi Đài Tiếu Ngạo

 Nội dung: 

- Phương Nhi công bố tuyển chọn những đại hiệp võ công cao cường để trở thành Thủ Lôi Nhân.

- GM mở lôi đài để "Thủ Lôi Nhân Tập Sự" vào thủ lôi tại những khung giờ đã thông báo, để thỉnh giáo võ công và nâng cao tinh thần thượng võ của mọi người.

- Cả Thủ Lôi Nhân tương laingười khiêu chiến đều có cơ hội nhận được những phần thưởng vô cùng quý giá như công lực, kinh nghiệm và vật phẩm nhiệm vụ thần khí.

- Mỗi tuần sẽ chọn lựa ra 3 Thủ Lôi Nhân.

Thủ Lôi Nhân hợp lệ cần trong vòng 1 giờ lập lôi đài có 5 trận thắng, và tỷ lệ thắng hơn 50%.

 Quy tắc Lôi Đài:

- Võ đài: Lạc Dương - Anh Hùng Đài.

- Hình thức chiến đấu: Tam Cục Quyết Chiến.

- Thời gian: 99 giây / hiệp.

- Điều kiện hạn chế: cấm toàn bộ.

 Thủ Lôi Nhân:

 Cách thức đăng ký tham gia:

Gửi thông tin theo mẫu về trang hỗ trợ

- Tham gia sự kiện Thủ Lôi Nhân.

- ID con: (chuỗi ID có dạng DZO.xxxxx)

- Server:

- Tên nhân vật:

- ID danh thiếp: 

- Số điện thoại:

- Thời gian có thể thủ lôi: (Thứ, ngày và chọn 1 trong 2 khung giờ 15:00 hoặc 20:00) 

 Quy tắc nhận thưởng:

- Đạt được danh hiệu "Thủ Lôi Nhân" khi có 5 trận thắng trong vòng 1 giờ lập lôi đài và tỷ lệ thắng hơn 50%.

- Được quyền đăng ký tham gia sự kiện "Thủ Lôi Vương". (Cập nhật sau)

- Mỗi trận thắng sẽ nhận được 1 phần thưởng.

- Thua không được nhận quà.

 Phần thưởng:

Điều Kiện Vật Phẩm Số Lượng Tác Dụng
1 trận thắng Đại Hoàn Đan C.3 1 Tăng 4000 công lực
Long Tiên Thảo Tươi 1 Tăng 50 hoạt lực
Thư Quyển Thần Binh 1 Vật phẩm nhiệm vụ Thần Khí
Hợp Thành Phù (Thấp) 2 Hợp Thành Bảo Thạch

Danh hiệu

Thủ Lôi Nhân

Thư Quyển Thần Binh 20 Vật phẩm nhiệm vụ Thần Khí


 Người khiêu chiến: 

 Cách tham gia:

- 1 ID con chỉ có thể tham gia khiêu chiến 1 lần / sự kiện.

- Cách thức tham gia: Tỷ Võ - Tự Do (Xem thêm Tỷ Võ

 Phần thưởng:

Điều Kiện Vât Phẩm Số Lượng Tác Dụng
Thắng Đại Hoàn Đan C.3 1 Tăng 4000 công lực
Long Tiên Thảo Tươi 2 Tăng 50 hoạt lực
Tiểu Chu Long Tu Thảo 1 Dùng 20 hoạt lực tăng kinh nghiệm
Thư Quyển Thần Binh 2 Vật phẩm nhiệm vụ Thần Khí
Thua Đại Hoàn Đan C.3 1 Tăng 4000 công lực
Tiểu Chu Long Tu Thảo 1 Dùng 20 hoạt lực tăng kinh nghiệm

 

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">