Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN

Môn Phái Tranh Hùng - 20/07/2021

MÔN PHÁI TRANH HÙNG

 Thời gian

Bắt đầu: 10:00 ngày 20/07/2021.

- Kết thúc: 23:59 ngày 01/08/2021.

 Đối tượng

- Tất cả các nhân vật thuộc máy chủ Linh Lung.

 Nội dung

Thổi thêm nhiệt huyết và chào mừng máy chủ Linh Lung, Tiếu Ngạo Giang Hồ gửi đến các Đại Hiệp sự kiện Môn Phái Tranh Hùng. Các Đại Hiệp đạt TOP 1 Môn Phái sẽ so nhau về cấp độ để mang về phần thưởng đặc biệt thành viên Môn Phái.

- Lấy thứ tự của 12 Đại Hiệp TOP 1 cấp độ của từng Môn Phái trên bảng xếp hạng tổng làm xếp hạng Môn Phái Tranh Hùng.

- Dựa vào xếp hạng Môn Phái Tranh Hùng mà Đại Hiệp sẽ nhận được phần quà tương ứng.

- Bảng xếp hạng Môn Phái sẽ được lấy vào lúc 23:59 ngày 01/08/2021.

  • Phần thưởng Đại Biểu Môn Phái:

- Dành cho Đại Hiệp tham gia vào bảng xếp hạng Môn Phái Tranh Hùng.

- Yêu cầu nhân vật cấp 70 trở lên để nhận thưởng.

TOP Phần thưởng
1
650 Tinh Trần Sa
01 Điệp Xuyên Bỉ Ngạn (3 ngày)
01 Thời trang Cầm Âm (7 ngày)
2

600 Tinh Trần Sa
01 Điệp Xuyên Bỉ Ngạn (3 ngày)
01 Thời trang Cầm Âm (7 ngày)

3 550 Tinh Trần Sa
01 Điệp Xuyên Bỉ Ngạn (3 ngày)
01 Thời trang Cầm Âm (7 ngày)
4 500 Tinh Trần Sa
01 Điệp Xuyên Bỉ Ngạn (3 ngày)
01 Thời trang Cầm Âm (7 ngày)
5 450 Tinh Trần Sa
01 Điệp Xuyên Bỉ Ngạn (3 ngày)
01 Thời trang Cầm Âm (7 ngày)
6 400 Tinh Trần Sa
01 Điệp Xuyên Bỉ Ngạn (3 ngày)
01 Thời trang Cầm Âm (7 ngày)
7 350 Tinh Trần Sa
01 Điệp Xuyên Bỉ Ngạn (3 ngày)
01 Thời trang Cầm Âm (7 ngày)
8 300 Tinh Trần Sa
01 Điệp Xuyên Bỉ Ngạn (3 ngày)
01 Thời trang Cầm Âm (7 ngày)
9 250 Tinh Trần Sa
01 Điệp Xuyên Bỉ Ngạn (3 ngày)
01 Thời trang Cầm Âm (7 ngày)
10 200 Tinh Trần Sa
01 Điệp Xuyên Bỉ Ngạn (3 ngày)
01 Thời trang Cầm Âm (7 ngày)
11 150 Tinh Trần Sa
01 Điệp Xuyên Bỉ Ngạn (3 ngày)
01 Thời trang Cầm Âm (7 ngày)
12 100 Tinh Trần Sa
01 Điệp Xuyên Bỉ Ngạn (3 ngày)
01 Thời trang Cầm Âm (7 ngày)
  • Phần thưởng Môn Phái:

- Dựa vào xếp hạng Môn Phái Tranh Hùng, thành viên môn phái sẽ nhận được phần quà tương ứng.

- Yêu cầu nhân vật cấp độ 60 trở lên để nhận thưởng.

TOP Phần thưởng
1
270 Tinh Trần Sa
2

250 Tinh Trần Sa

3 230 Tinh Trần Sa
4 210 Tinh Trần Sa
5 190 Tinh Trần Sa
6 170 Tinh Trần Sa
7 150 Tinh Trần Sa
8 130 Tinh Trần Sa
9 110 Tinh Trần Sa
10 90 Tinh Trần Sa
11 70 Tinh Trần Sa
12 50 Tinh Trần Sa

 Lưu ý

- Tất cả vật phẩm trao thưởng là vật phẩm khóa.

- Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc giải đáp kết quả sự kiện.

- Nhân vật đại biểu Môn Phái nhận được cả 2 phần quà từ sự kiện này.

- Phần thưởng áp dụng riêng cho máy chủ Linh Lung và không có giá trị chuyển đổi.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Các Đại Hiệp đã sẵn sàng trở thành người mang đến  hào quang cho Môn Phái chưa?

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">