Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN

Ngũ Nhạc Lệnh - 20/07/2021

NGŨ NHẠC LỆNH

Tương truyền Ngũ Nhạc Lệnh là lệnh bài của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, có thể hiệu triệu giang hồ võ lâm quy tụ về bàn bạc chính sự. Ở một tình tiết khác, có người truyền tai nhau rằng Ngũ Nhạc Lệnh có chứa bảo tàng, tích đủ số lượng Ngũ Nhạc Lệnh sẽ mở ra bảo tàng ẩn giấu.

 Thời gian

Bắt đầu: ngày 20/07/2021.

Kết thúc: đến thông báo tiếp theo.

 Đối tượng

- Tất cả các nhân vật thuộc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Nội dung

Để mở bảo tàng, Đại Hiệp Thực Hiện các bước sau:

- Bước 1: Tiến vào Thương Thành và mua vật phẩm Liên Tâm Tán Bổ Cấp Đại (Trung). Tương ứng với mỗi Liên Tâm Tán Bổ sẽ nhận được 01 Ngũ Nhạc Lệnh:

- Bước 2: Bấm vào nút Bảo tàng để mở giao diện Bảo Tàng và tiến hành Đào Bảo.

- Bước 3: Ở mục Bảo tàng, Đại Hiệp chọn Lễ Bao yêu thích và bấm Đào Bảo để tiền hành đào bảo tàng:

+ Khi số lượng tham gia bằng số lượng tổng yêu cầu, hệ thống sẽ công bố 01 Đại Hiệp may mắn nhận được mã đạo bảo tương ứng với Lễ bao đã đạt, Đại Hiệp không nhận được mã đạo bảo sẽ nhận về 01 Liên Tâm Tán Bổ tương ứng với mỗi Ngũ Nhạc Lệnh bỏ ra.

+ Nếu số lượng tham gia thấp hơn số lượng tổng yêu cầu, hệ thống sẽ gửi lại Ngũ Nhạc Lệnh tương ứng cho các Đại Hiệp đã tham gia.

+ Đại Hiệp sở hữu mã đạo bảo có thể bấm vào giao diện Nhận Thưởng để nhận quà.

- Bước 4: Bấm vào nút Nhận Thưởng để vào giao diện Đào bảo ghi chép và nhận quà:

+ Đại Hiệp may mắn có 2 lựa chọn: Nhận Bảo Ngân / Nhận Bảo Tàng. Nếu nhận Bảo Ngân, số Bảo Ngân nhận được = 40 x Tổng Ngũ Nhạc Lệnh yêu cầu của Lễ Bao tương ứng. Nếu chọn Nhận bảo tàng, Đại Hiệp sẽ nhận được gói lễ bao tương ứng.

+ Vật phẩm Nhận Thưởng sẽ được gửi vào hộp thư.

 Lưu ý

- Mỗi đợt Đạo Bảo kéo dài 90 ngày. Sau khi kết thúc 90 ngày nếu chưa đạt số lượng tổng yêu cầu thì sẽ trả lại Ngũ Nhạc Lệnh cho người tham gia.

- Không giới hạn số lần tham gia Đạo Bảo của mỗi Đại hiệp.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Đại Hiệp hãy thử vận may với Ngũ Nhạc Lệnh xem có phải là người tầm được bảo tàng không nhé!!!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">