Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN

Quỹ Bảo Ngân - 20/07/2021

QUỸ BẢO NGÂN

 Thời gian

Bắt đầu: 10:00 ngày 20/07/2021.

Kết thúc: đến khi có thông báo tiếp theo.

 Đối tượng

- Tất cả các nhân vật thuộc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Nội dung

Tiếp nối chuỗi sự kiện chào mừng máy chủ Linh Lung và phiên bản Thần Long Xuất Thế, Tiếu Ngạo Giang Hồ gửi đến các Đại Hiệp sự kiện đầu tư sinh lời khủng - Quỹ Bảo Ngân. Cách thức tham gia Quỹ Bảo Ngân như sau:

- Bước 1: Bấm vào biểu tượng Thương Thành bên góc phải màn hình.

- Bước 2: Tìm và mua "Quỹ Bảo Ngân" ở mục HOT theo nhu cầu.

- Bước 3: Sử dụng gói Quỹ Bảo Ngân để nhận về lượng Bảo Ngân tương ứng (bấm chuột phải để sử dụng).

Có 2 gói Quỹ Bảo Ngân:

Loại Giá Tổng Nhận
Quỹ Bảo Ngân (New) 6000 KNB 12000 Bảo Ngân
Quỹ Bảo Ngân 4000 KNB 12000 Bảo Ngân (tối đa)

Mỗi nhân vật mua được 01 gói Quỹ Bảo Ngân mỗi loại trong suốt thời gian sự kiện.

Tương ứng với mỗi gói Quỹ Bảo Ngân sẽ nhận về một lượng Bảo Ngân. Bảo Ngân nhận được theo mỗi gói có giá trị như sau:

  • Quỹ Bảo Ngân (New):
Gói Cấp Yêu Cầu Vật Phẩm
Quỹ Bảo Ngân (New) Không yêu cầu 800 Bảo Ngân
01 Bảo Ngân Cơ Kim (C.40)
Bảo Ngân Cơ Kim (C.40) > 40 800 Bảo Ngân
01 Bảo Ngân Cơ Kim (C.50)
Bảo Ngân Cơ Kim (C.50) > 50 1200 Bảo Ngân
01 Bảo Ngân Cơ Kim (C.60)
Bảo Ngân Cơ Kim (C.60) > 60 2000 Bảo Ngân
01 Bảo Ngân Cơ Kim (C.70)
Bảo Ngân Cơ Kim (C.70) > 70 2000 Bảo Ngân
01 Bảo Ngân Cơ Kim (C80)
Bảo Ngân Cơ Kim (C.80) > 80 3200 Bảo Ngân
01 Bảo Ngân Cơ Kim (C.90)
Bảo Ngân Cơ Kim (C.90) > 90 2000 Bảo Ngân

- Gói Bảo Ngân Cơ Kim nhận được theo thứ tự từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất. Để mở gói Bảo Ngân Cơ Kim thì nhân vật có cấp độ cao hơn hoặc bằng cấp độ yêu cầu của gói. Ví dụ: Nhân vật cấp 50 có thể mở các gói: Quỹ Bảo Ngân (New), Bảo Ngân Cơ Kim (C.40) và Bảo Ngân Cơ Kim (C.50).

  • Quỹ Bảo Ngân:

Gói Cấp Yêu Cầu Vật Phẩm
Quỹ Bảo Ngân Không giới hạn 4000 Bảo Ngân
01 Quỹ Bảo Ngân (theo cấp nhân vật)
Quỹ Bảo Ngân (C.20) 1- 19 500 Bảo Ngân
01 Quỹ Bảo Ngân (theo cấp nhân vật)
Quỹ Bảo Ngân (C.30) 20 - 28 500 Bảo Ngân
01 Quỹ Bảo Ngân (theo cấp nhân vật)
Quỹ Bảo Ngân (C.40) 29 - 38 1000 Bảo Ngân
01 Quỹ Bảo Ngân (theo cấp nhân vật)
Quỹ Bảo Ngân (C.50) 39 - 48 1000 Bảo Ngân
01 Quỹ Bảo Ngân (theo cấp nhân vật)
Quỹ Bảo Ngân (C.60)  49 - 58 1000 Bảo Ngân
01 Quỹ Bảo Ngân (theo cấp nhân vật)
Quỹ Bảo Ngân (C.70) 59 - 69 2000 Bảo Ngân
01 Quỹ Bảo Ngân (theo cấp nhân vật)
Quỹ Bảo Ngân (C.80) >=70 2000 Bảo Ngân

- Quỹ Bảo Ngân (theo cấp độ) sẽ nhận được gói Quỹ Bảo Ngân tương ứng với cấp độ nhân vật hiện hành. Ví dụ: Đại Hiệp Cấp 36 sẽ nhận được gói Quỹ Bảo Ngân (C.30).

- Mỗi nhân vật nhận được tối đa 01 Quỹ Bảo Ngân tương ứng theo mốc cấp độ và không nhận lại gói Quỹ Bảo Ngân ở mốc cấp độ thấp hơn. Vì vậy, Đại Hiệp đầu tư gói Quỹ Bảo Ngân khi nhân vật từ cấp 29 trở xuống để được sinh lời nhiều nhất.

Bảo Ngân được sử dụng tại một số tính năng trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đại Hiệp có thể tìm hiểu Cách Dùng Bảo Ngân >> tại đây <<.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Đầu tư sinh lời thật dễ dàng, Đại Hiệp nhớ đừng bỏ qua sự kiện hấp dẫn này!!!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">