Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN

[Sự Kiện] Mừng Năm Mới - 01/01/2021

MỪNG NĂM MỚI - 01/01/2021

 Thời gian:

- Bắt đầu: 10:00 ngày 01/01/2021.

- Kết thúc: 23:59 ngày 05/01/2021.

 Đối tượng tham gia:

- Tất cả các Đại Hiệp có nhân vật thuộc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra, mỗi lần tiêu đủ KNB trên Thương Thành sẽ nhận được một gói quà (có thể nhận nhiều lần).

NgàyKNB TiêuVật PhẩmChú ThíchHình ảnh
01/01/20213000Hồi Nguyên Đan x10Tăng công lực
Kinh Nghiệm Đan x2Nhân đôi kinh nghiệm
Thuốc nhuộm - Thuần BạchThuốc nhuộm thời trang
02/01/20213000Hồi Nguyên Đan x10Tăng công lực
Kinh Nghiệm Đan x2Nhân đôi kinh nghiệm
Thuốc nhuộm - Thuần HắcThuốc nhuộm thời trang
03/01/20213000Toái Ngọc Sức (Trắng)Trang bị sủng vật tăng Sinh Lực
Phong Vật Thạch x10Mở thẻ phong vật
Xuyên Kim Thạch Thần Kỳ x3Bán được 30 vàng khóa
04/01/20213000Toái Ngọc Khuyên (Trắng)Trang bị sủng vật tăng Tinh Thông
Kỳ Thạch x10Bán nhận 1 vàng không khóa
Thiên Lý Truyền Âm x6Chat kênh thế giới
05/01/20213000Toái Ngọc Y (Trắng)Trang bị sủng vật tăng Chống Đỡ
Tinh Trần Sa x10Nguyên liệu thăng cấp
Kim Tàm Quả x5Thay thế Cường Hóa Thạch

 Lưu ý:

- Chỉ tính KNB tiêu trong thời gian sự kiện.

- Chỉ tính KNB đã tiêu trong Thương Thành.

- KNB tham gia sự kiện này không tính cho các sự kiện khác.

- Phần thưởng sự kiện là vật phẩm khóa.

- Thời gian trao quà chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian giải đáp thắc mắc khiếu nại về kết quả sự kiện.

- Mọi thắc mắc về nội dung sự kiện vui lòng nêu tại bài viết sự kiện Mừng Năm Mới - 01/01/2021 hoặc liên hệ qua tin nhắn Fanpage Dzogame - Tiếu Ngạo Giang Hồ để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính bút