Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN

[Sự Kiện] Thủ Lôi Nhân - 06/01/2021

THỦ LÔI NHÂN

 

 

 Nội dung: 

- Xem chi tiết nội dung và đăng ký >>Tại đây<<

 Quy tắc Lôi Đài:

- Máy chủ: Lệnh Hồ Xung.

- Võ đài: Lạc Dương - Anh Hùng Đài.

- Hình thức chiến đấu: Tam Cục Quyết Chiến.

- Thời gian: 99 giây / hiệp.

- Điều kiện hạn chế: cấm toàn bộ.

 Thủ Lôi Nhân:

 Thủ Lôi Nhân được chọn:

Phương Nhi đã chọn được "Thủ Lôi Nhân tập sự" cho sự kiện lần này. Đại Hiệp được chọn có thông tin sau:

- Tên nhân vật: Lily•Sama

 Quy tắc nhận thưởng:

- Đạt được danh hiệu "Thủ Lôi Nhân" khi có 5 trận thắng trong vòng 1 giờ lập lôi đài và tỷ lệ thắng hơn 50%.

- Được quyền đăng ký tham gia sự kiện "Thủ Lôi Vương". (Cập nhật sau)

- Mỗi trận thắng sẽ nhận được 1 phần thưởng.

- Thua không được nhận quà.

 Phần thưởng:

Điều KiệnVật PhẩmSố LượngTác Dụng
1 trận thắngĐại Hoàn Đan C.31Tăng 4000 công lực
Long Tiên Thảo Tươi1Tăng 50 hoạt lực
Hợp Thành Phù (Thấp)2Hợp Thành Bảo Thạch
Thư Quyển Thần Binh1Vật phẩm nhiệm vụ Thần Khí

Danh hiệu

Thủ Lôi Nhân

Thư Quyển Thần Binh20Vật phẩm nhiệm vụ Thần Khí

 

 Người khiêu chiến: 

 Cách tham gia:

- 1 ID con chỉ có thể tham gia khiêu chiến 1 lần / sự kiện.

- Cách thức tham gia: Tỷ Võ - Tự Do (Xem thêm Tỷ Võ

 Phần thưởng:

Điều KiệnVât PhẩmSố LượngTác Dụng
ThắngĐại Hoàn Đan C.31Tăng 4000 công lực
Long Tiên Thảo Tươi2Tăng 50 hoạt lực
Tiểu Chu Long Tu Thảo1Dùng 20 hoạt lực tăng kinh nghiệm
Thư Quyển Thần Binh2Vật phẩm nhiệm vụ Thần Khí
ThuaĐại Hoàn Đan C.31Tăng 4000 công lực
Tiểu Chu Long Tu Thảo1Dùng 20 hoạt lực tăng kinh nghiệm

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính Bút