Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TÂN THỦ

Danh Thiếp Nhân Vật

Danh Thiếp Nhân Vật

Cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ điểm qua các thông tin trên danh thiếp để sau này lưu danh sử sách nào!

 Cách mở danh thiếp:

- Đại Hiệp vào thuộc tính nhân vật (phím tắt 0). Tiếp theo chọn mục Danh Thiếp.

 Thông tin trong danh thiếp:

1. Thông tin nhân vật:

- Tên nhân vật.

- ID danh thiếp.

- Cấp độ.

- Bang phái.

- Môn phái.

- Sư phụ.

- Hôn nhân.

- Kết nghĩa.

- Huy hiệu.

- Hiệu (các danh hiệu đã đạt được). 

- Cấp Anh Hiệp.

- Lễ Vật.

- Trạng thái (tọa độ đang đứng).

2. Thông tin cá nhân:

- Tuổi.

- Khu vực.

- Ngày/ tháng sinh.

- Thành thị.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">