Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TÂN THỦ

Thân Pháp

THÂN PHÁP

Kỹ năng Thân Pháp sẽ giúp rất nhiều cho các Đại Hiệp trong quá trình hành trong tẩu Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Giới thiệu:

Trong giao diện Kỹ Năng (phím tắt: K), Đại Hiệp sẽ thấy mục "Thân Pháp" phía bên trái. Thân Pháp được chia làm 03 loại:

- Đằng Dược: các Thân Pháp về khinh công.

- Tật Hành: các Thân Pháp về di chuyển.

- Chiến Thuật: các Thân Pháp về chiến đầu.

 Chi tiết Thân Pháp:

Quý Đại Hiệp có thể xem chi tiết từng Thân Pháp và cách sử dụng trong bảng dưới đây:

Tên Thân Pháp Cấp độ Tác dụng Điều kiện và phím
Đạp Phong 01 Nhảy Điều kiện: không
Phím: Space
Chạy 01 Di chuyển nhanh Điều kiện: không
Phím: W, A, S, D / chuột
Cưỡng Chế
Di Chuyển
01 Bỏ động tác thừa Điều kiện: không
Phím: ALT + W, A, S, D
Điều Tức 01 Hồi ít sinh lực, nội lực
Hút Nguyên Hồn
Điều kiện: không
Phím: Z
Phù Dao 01 Nhảy 02 đoạn trên không Điều kiện: học Đạp Phong
Phím: Space (02 lần)
Di Bộ
Hoán Hình
10 Lộn nhào về hướng chỉ định Điều kiện: không
Phím: W, A, S, D (02 lần)
Thần Hành 10 Tăng tốc độ di chuyển Điều kiện: không
Phím: V
Chống Đỡ 10 Chặn đòn
Giảm sát thương
Điều kiện: không
Phím: X
Xuyên Vân 17 Nhảy 03 đoạn trên không Điều kiện: học Phù Dao
Phím: Space (03 lần)
Nhạn Hành 30 Lượn trên không Điều kiện: học Xuyên Vân
Phím: Space (04 lần)
Nổi Trên Nước 30 Chạy trên nước Điều kiện: không
Phím: V
Đảo Địa
Thụ Thân
Chiến đấu Nhanh chóng đứng dậy
khi gục dưới đất
Điều kiện: gục dưới đất
Phím: Space
Phù Không
Thụ Thân
Chiến đấu Nhanh chóng cân bằng
khi bị đánh bay
Điều kiện: bị đánh bay
Phím: Space

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ học Xuyên Vân:

Khi Đại Hiệp đạt cấp 17, tiến hành mở bảng nhiệm vụ (phím tắt: N) tìm và nhận nhiệm vụ "[17] <Khinh công> Thế Ngoại Cao Nhân" từ NPC Lâm Thủy Tuyền (Ngoại Ô Hành Sơn, tọa độ: 548, 116).

Đi theo chỉ dẫn của nhiệm vụ, sau đó Đại Hiệp dùng khinh công lên mái nhà, nói chuyện với NPC Lâm Thiên Tung (Ngoại Ô Hành Sơn, tọa độ: 676, 174) để hoàn thành nhiệm vụ (học được Xuyên Vân).

2. Nhiệm vụ học Nhạn Hành:

Khi Đại Hiệp đạt cấp 30, tiến hành mở bảng nhiệm vụ (phím tắt: N) tìm và nhận nhiệm vụ "[30] <Kỹ năng - Nhạn Hành> Tú Chân Khó Kiếm" từ NPC Đông Phương Cô Nương (Lạc Dương, tọa độ: 335, 337).

Đi theo chỉ dẫn của nhiệm vụ, sau đó Đại Hiệp dùng khinh công lên mái nhà, thu thập Kim Thuê từ tổ chim và trả nhiệm vụ cho NPC Đông Phương Cô Nương để hoàn thành.


Ở nhiệm vụ "[30] <Kỹ năng - Nhạn Hành> Nhạn Hành", Đại Hiệp chỉ cần biểu diễn Thân Pháp Nhạn Hành vừa học được cho Đông Phương Cô Nương là xong rồi nha.

3. Nhiệm vụ học Nổi Trên Nước:

Cũng tại NPC Đông Phương Cô Nương (Lạc Dương, tọa độ: 335, 337), Đại Hiệp tiến hành nhận nhiệm vụ "[30] <Kỹ năng - Thủy Thượng Phiêu> Quốc Sắc Thiên Hương".

Sau đó, Đại Hiệp nhảy sang đảo nhỏ đối diện, thu thập Khăn Tay Mẫu Đơn đem về cho Đông Phương Cô Nương để hoàn thành nhiệm vụ.Đối với nhiệm vụ "[30] <Kỹ năng - Thủy Thượng Phiêu> Độ Thủy Tầm Hương", Đại Hiệp chỉ đơn giản là dùng Thân Pháp Nổi Trên Nước mới học, chạy đến gặp NPC Dương Công Tử để trả nhiệm vụ là được rồi nhé.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ học thành công các Thân Pháp của Tiếu Ngạo Giang Hồ!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">