Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TÂN THỦ

Truyền Tống - Phi Hành Kỳ

TRUYỀN TỐNG - PHI HÀNH KỲ

Tính năng này sẽ hỗ trợ Đại Hiệp di chuyển qua lại giữa các bản đồ một cách dễ dàng.

 Hướng dẫn sử dụng:

- Để mở giao diện Truyền Tống - Phi Hành Kỳ, Đại Hiệp bấm vào "T.Tống" góc trên bên phải.

- Trong giao diện, Đại Hiệp có thể bấm chọn "Truyền Tống" để dịch chuyển tức thời đến tọa độ đã được lưu trữ.

- Cắm Cờ: để lưu lại tọa độ đang đứng hiện tại của Đại Hiệp, để tiện cho Đại Hiệp sau này có thể di chuyển đến đó dễ dàng hơn.

- Loại Bỏ: để xóa các tọa độ mà Đại Hiệp không còn dùng tới nữa.

- Mỗi lần truyền tống sẽ tốn 01 Phi Hành Kỳ .

- Khoảng thời gian giữa 02 lần truyền tống cách nhau 03 phút.

- Lưu ý: trong trạng thái chiến đấu không thể di chuyển.

- Có thể đổi tên bảng tọa độ, giới hạn tối đa 06 ký tự.

 Mặc định:

Trong tính năng Truyền Tống - Phi Hành Kỳ sẽ có sẵn 02 bảng là: Mặc Định và Tọa Độ 1.

Bảng Mặc Định bao gồm:

- Vị trí thành Phúc Châu.

- Vị trí môn phái (tùy vào môn phái của nhân vật).

- Vị trí điểm tử vong lần trước.

Bảng Tọa Độ 1:

- Mặc định 06 tọa độ tùy chọn.

- 04 tọa độ tùy chọn chưa được mở khóa.

- Bấm đúp chuột vào các ô bị khóa, sau đó dùng 01 Nguyệt Hạ Huỳnh Hỏa  để mở rộng thêm 01 tọa độ.

 Mở rộng:

- Nếu Đại Hiệp muốn thêm 01 bảng tọa độ mới, Đại Hiệp bấm vào dấu "+" để tiến hành mở thêm bảng mới.

- Tốn 01 Xán Dương Đang Không  để mở thêm 01 bảng mới.

- Mỗi bảng có 06 tọa độ tùy chọn mặc định và 04 tọa độ tùy chọn chưa được mở khóa.

- Bấm đúp chuột vào các ô bị khóa, sau đó dùng 01 Nguyệt Hạ Huỳnh Hỏa  để mở rộng thêm 01 tọa độ.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp thành công trong việc sử dụng tính năng truyền tống của Tiếu Ngạo Giang Hồ!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">