Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC CŨ

[Bảo Trì] Hệ Thống Chăm Sóc Khách Hàng 12/11/2020

Kính chào các Đại Hiệp,

Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ tiến hành "Bảo trì hệ thống Chăm Sóc Khách Hàng" theo lịch như sau:

 Thời gian:

- Bắt đầu: 18:00 ngày 12/11/2020.

- Kết thúc: 8:30 ngày 15/11/2020.

 Nội dung : 

- Bảo trì hệ thống Chăm Sóc Khách Hàng: Kênh Hỗ Trợ, Fanpage Dzogame-Tiếu Ngạo Giang Hồ, Hotline. 

- Trong thời gian bảo trì, Đại Hiệp không thể liên lạc được qua kênh hotline, kênh hỗ trợ khác vẫn nhận tin, tuy nhiên sẽ phản hồi khi bắt đầu làm việc lại.

Xung Hư đạo trưởng,

Kính bút.

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">