Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC CŨ

[Bảo Trì] Máy Chủ Ngày 11/11/2020

Kính chào các Đại Hiệp,

Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ tiến hành bảo trì hàng tuần máy chủ theo lịch dự kiến như sau:

 Thời gian:

- Bắt đầu: Dự kiến 5:00 ngày 11/11/2020.

- Kết thúc: Dự kiến 10:00 ngày 11/11/2020.

 Nội dung : 

- Bảo trì máy chủ Đông Phương Bất Bại. 

- Ra mắt máy chủ Lệnh Hồ Xung.

- Cập nhật vật phẩm mới trong Thương Thành. 

- Mở khóa giới hạn cấp độ lên 79.

- Các sự kiện mới trong và ngoài game.

 Lưu ý:

- Đề nghị các Đại Hiệp thoát khỏi game trước thời gian trên.

- Trong thời gian bảo trì các Đại Hiệp không thể đăng nhập game và nạp cash.

 Ngay khi hoàn tất bảo trì, Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ thông báo nhanh chóng đến các Đại Hiệp !

 

Xung Hư đạo trưởng,

Kính bút

 

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">