Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC CŨ

Bảo Trì Máy Chủ Ngày 23/12/2020

Kính chào các Đại Hiệp,

Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ tiến hành bảo trì hàng tuần máy chủ theo lịch dự kiến như sau:

 Thời gian:

- Bắt đầu: Dự kiến 08:15 ngày 23/12/2020.

- Kết thúc: Dự kiến 12:00 ngày 23/12/2020.

 Nội dung: 

- Bảo trì toàn bộ hệ thống.

 Lưu ý:

- Đề nghị các Đại Hiệp thoát khỏi game trước thời gian trên.

- Trong thời gian bảo trì các Đại Hiệp không thể đăng nhập game và nạp cash.

- Ngay khi hoàn tất bảo trì, Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ thông báo nhanh chóng đến các Đại Hiệp! 

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">