Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC CŨ

Bảo Trì Máy Chủ Ngày 28/10/2020

Kính chào các Đại Hiệp,

Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ tiến hành bảo trì hàng tuần máy chủ theo lịch dự kiến như sau:

 Thời gian:

- Bắt đầu: Dự kiến 8:15 ngày 28/10/2020.

- Kết thúc: Dự kiến 12:00 ngày 28/10/2020.

 Nội dung : 

- Bảo trì máy chủ Đông Phương Bất Bại. 

 Lưu ý:

- Đề nghị các Đại Hiệp thoát khỏi game trước thời gian trên.

- Trong thời gian bảo trì các Đại Hiệp không thể đăng nhập game và nạp cash.

 Ngay khi hoàn tất bảo trì, Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ thông báo nhanh chóng đến các Đại Hiệp ! 

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">