Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC CŨ

Cập Nhật Thương Thành 29/10/2020

Cập Nhật Thương Thành Ngày 29/10/2020

 Lễ Bao Thiết Huyết

- Mở bán đến: 8:00 ngày 05/11/2020.

- Các vật phẩm có thể nhận được khi mở lễ bao:

Vật phẩm Icon

Thiết Huyết Chiến Kỵ

Thú cưỡi tốc độ 13 ms

Hồng Bảo Thạch Cấp 3

Bảo thạch khảm nạm - Tăng 470 điểm ngoại công

Lam Bảo Thạch Cấp 3

Bảo thạch khảm nạm - Tăng 470 điểm nội công

Hồng Thái Thạch Cấp 3

Bảo thạch khảm nạm - Tăng 1989 sinh lực

Đại Hoàn Đan Cấp 3

Tăng 4000 điểm công lực

Đại Hoàn Đan Cấp 2

Tăng 1400 điểm công lực

Hoán Tiêu Lệnh

Thay đổi phẩm chất tiêu xa

999 đóa hoa hồng

Quà tặng

Phi hành kỳ, Quần tinh tán lạc, Bạch vân hùng đan,...

 

 

Thiết Huyết Chiến Kỵ

 Thời trang Halloween

- Trang phục Vạn Thánh (Y & Mạo) của Nam, Nữ và Loli.

 Trang phục Tường Vi 

- Trang phục Tường Vi (Y & Mạo) của Nam, Nữ và Loli. 

- Mở bán đến: 8:00 ngày 05/11/2020.

 

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">