Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC CŨ

Hoàn Tất Bảo Trì Ngày 16/12/2020

 Kính chào các Đại Hiệp,

Tiếu Ngạo Giang Hồ đã hoàn tất bảo trì hàng tuần ngày 16/12/2020.

- Hiện tại thì các Đại Hiệp đã có thể đăng nhập và tiếp tục hành tẩu giang hồ.

- Các Đại Hiệp theo trang chủ và Fanpage Dzogame - Tiếu Ngạo Giang Hồ để có thể cập nhật những thông tin mới kịp thời nhất. 

Tiếu Ngạo Giang Hồ Dzogame

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">