Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC CŨ

Hoàn Tất Bảo Trì Ngày 23/12/2020

 Kính chào các Đại Hiệp,

Tiếu Ngạo Giang Hồ đã hoàn tất bảo trì hàng tuần ngày 23/12/2020.

- Hiện tại thì các Đại Hiệp đã có thể đăng nhập và tiếp tục hành tẩu giang hồ.

- Nội dung cập nhật ngày 23/12/2020:

+ Cập nhật Thương Thành. (xem chi tiết)

+ Cập nhật nhiệm vụ Sủng Vật.

+ Cập nhật nhiệm vụ nhận Bảo Ngân.

+ Mở cửa hàng Bảo Ngân (NPC Thiên Tiểu Y).

- Các Đại Hiệp theo trang chủ và Fanpage Dzogame - Tiếu Ngạo Giang Hồ để có thể cập nhật những thông tin mới kịp thời nhất. 

Tiếu Ngạo Giang Hồ Dzogame

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">