Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC CŨ

Hoàn Tất Bảo Trì Ngày 24/02/2021

 Nội dung:

- Tiếu Ngạo Giang Hồ đã hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 24/02/2021.

- Hiện tại thì các Đại Hiệp đã có thể đăng nhập và tiếp tục hành tẩu giang hồ.

- Nội dung cập nhật ngày 24/02/2021:

+ Cập nhật Thương Thành (xem chi tiết).

+ Mở bán Lễ Bao : Thanh Ý Lan Vân (xem chi tiết).

- Các Đại Hiệp theo dõi trang chủ và Fanpage Dzogame - Tiếu Ngạo Giang Hồ để có thể cập nhật những thông tin mới kịp thời nhất. 

 

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">