Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC CŨ

Hoàn Tất Bảo Trì Ngày 27/01/2021

 Nội dung:

- Tiếu Ngạo Giang Hồ đã hoàn tất bảo trì hàng tuần ngày 27/01/2021.

- Hiện tại thì các Đại Hiệp đã có thể đăng nhập và tiếp tục hành tẩu giang hồ.

- Nội dung cập nhật ngày 27/01/2021:

+ Cập nhật thương thành >>xem chi tiết<< 

+ Cập nhật tính năng Trận Pháp-Linh Thạch >>xem chi tiết<<

+ Điều chình giá shop Bảo Ngân tại NPC Thiên Tiểu Y.

+ Tăng giới hạn ký tự khi đổi tên nhân vật.

- Các Đại Hiệp theo dõi trang chủ và Fanpage Dzogame - Tiếu Ngạo Giang Hồ để có thể cập nhật những thông tin mới kịp thời nhất. 

 

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">