Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC CŨ

[Quy Định] Đặt Tên Nhân Vật và Bang

QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN NHÂN VẬT VÀ BANG

 

 Khi bắt đầu đặt tên cho nhân vật trong trò chơi, hoặc khi lập Bang Hội, các Đại Hiệp cần tuân theo những quy định sau:

1. Được đặt tên sử dụng các ký tự trong bảng alphabet.

2. Được đặt tên có dấu.

3. Không chứa ký tự đặc biệt (cho phép sử dụng ký tự "_" và "-")

4. Không chứa khoảng trắng.

5. Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan hoặc khiến người khác liên tưởng đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, những anh hùng trong lịch sử.

6. Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan đến các sự việc hay nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, quảng cáo hay phản thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.

7. Không đặt bất cứ tên nào có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

8. Không đặt bất cứ tên nào có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của Game Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng như của Ban điều hành.

9. Nghiêm cấm đặt mọi tên có thể khiến người khác hiểu lầm hay liên tưởng tên đó (tức nhân vật hoặc Bang Hội sở hữu tên đó) có liên quan đến công ty vận hành.

10. Không đặt bất kỳ tên nào ám chỉ hoặc có ý ám chỉ đến những phần kín của cơ thể.

11. Không đặt bất kỳ tên nào đi ngược lại thuần phong mỹ tục hay truyền thống văn hóa Việt Nam.

12. Không đặt tên tỉnh thành, vùng miền.

 Đối với các nhân vật đặt tên sai quy định sẽ bị phạt từ buộc đổi tên, khóa nhắc nhở đến khóa vĩnh viễn nhân vật, tài khoản tùy theo mức độ vi phạm.

Lưu ý: Đối với các tên quy phạm và chứa ký tự đặc biệt sẽ không nhận được vật phẩm khi tham gia các sự kiện được trao quà bởi GM và BTC sẽ không nhận hỗ trợ đối với trường hợp này.

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">