Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC CŨ

Tổng Hợp Cách Khắc Phục Các Vấn Đề Thường Gặp

Tổng Hợp Cách Khắc Phục Các Vấn Đề Thường Gặp

 Vấn đề: 

Hiện thông báo  "Patch game is wrong! [4004]" 

 Cách khắc phục: 

Bấm vào nút cờ lê bên góc trái và dẫn lại đường dẫn của game theo đường dẫn sau:

\Dzogame\ListGame\TieuNgao\

Lưu ý phải để tên Thư Mục chứa game đúng tên là TieuNgao thì mới có thể chỉnh đường dẫn,và folder TieuNgao phải nằm trong Dzogame/ListGame

 Vấn đề: 

Hiện thông báo Thiếu Direct

 Cách khắc phục: 

Máy chưa cài Direct X 9.0. Cài Direct X 9.0 tại đường dẫn sau:

https://tn.dzogame.vn/cai-dat-dang-ky/phan-mem-ho-tro-11014

 Vấn đề: 

Vào game hiển thị lên bảng nhập ID và Pass

 Cách khắc phục: 

Tắt cửa sổ game và tìm tập tin "Dzogame.exe" để mở và đăng nhập. Không thể vào game trực tiếp bằng tập tin "patcher.exe".

 Vấn đề: 

Hiện thông báo "Program Failed to Initialize" 

 Cách khắc phục: 

Do thư mục Dzogame là thư mục có dấu tiếng việt, Đại Hiệp chỉ cần đặt tên lại không dấu.

Nếu các Đại Hiệp đã làm theo hướng dẫn trên nhưng vẫn còn lỗi hoặc gặp các vấn đề khác thì có thể Gửi Hỗ Trợ đến Hệ thống chăm sóc khách hàng để được giải đáp.

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">