Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC

Bảo Trì Hệ Thống Chăm Sóc Khách Hàng Dzogame Ngày 20/01/2022

Kính chào các Đại Hiệp,

Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ tiến hành bảo trì hệ thống chăm sóc khách hàng theo lịch dự kiến như sau:

 Thời gian:

- Bắt đầu: Dự kiến 18:00 ngày 20/01/2022.

 Nội dung: 

Bảo trì hệ thống chăm sóc khách hàng Dzogame.

 Lưu ý:

- Hệ thống chăm sóc khách hàng Dzogame sẽ tạm ngưng hỗ trợ trong thời gian bảo trì.

- Trong thời gian bảo trì hệ thống chăm sóc khách hàng, các Đại Hiệp vẫn có thể đăng nhập vào trò chơi như bình thường.

- Ngay khi hoàn tất bảo trì, Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ thông báo nhanh chóng đến các Đại Hiệp! 

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">