Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC

Bảo Trì Hệ Thống Đăng Nhập Dzogame Ngày 21/01/2022

Kính chào các Đại Hiệp,

Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ tiến hành bảo trì hệ thống đăng nhập theo lịch dự kiến như sau:

 Thời gian:

- Bắt đầu: Dự kiến 14:20 đến 14:35 cùng ngày 20/01/2022.

 Nội dung: 

Bảo trì hệ thống đăng nhập của Dzogame.

 Lưu ý:

- Hệ thống đăng nhập của Dzogame sẽ không hoạt động trong thời gian bảo trì.

- Trong thời gian bảo trì hệ thống đăng nhập, các Đại Hiệp đang trong trò chơi thì tiếp tục chơi game bình thường.

- Ngay khi hoàn tất bảo trì, Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ thông báo nhanh chóng đến các Đại Hiệp! 

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">