Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC

Bảo Trì Hệ Thống Ngày 21/07/2021

Kính chào các Đại Hiệp,

Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ tiến hành bảo trì hệ thống theo lịch dự kiến như sau:

 Thời gian:

- Bắt đầu: Dự kiến 15h30  ngày 21/07/2021.

- Kết thúc: Dự kiến 17:00 ngày 21/07/2021.

 Nội dung: 

- Bảo trì toàn bộ hệ thống.

 Lưu ý:

- Đề nghị các Đại Hiệp thoát khỏi game trước thời gian trên. Nếu không thoát trước thời gian bảo trì thì có xảy ra thất thoát thì Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ không thể hỗ trợ nên xin quý Đại Hiệp lưu ý.

- Trong thời gian bảo trì các Đại Hiệp không thể đăng nhập game và nạp cash.

- Ngay khi hoàn tất bảo trì, Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ thông báo nhanh chóng đến các Đại Hiệp! 

 
logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">