Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC

Bảo Trì Máy Chủ Ngày 17/11/2021

Kính chào các Đại Hiệp,

Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ tiến hành bảo trì máy chủ theo lịch dự kiến như sau:

 Thời gian:

- Bắt đầu: Dự kiến 08:15 ngày 17/11/2021.

- Kết thúc: Dự kiến 12:00 ngày 17/11/2021.

 Nội dung: 

Bảo trì toàn bộ hệ thống.

 Lưu ý:

- Đề nghị các Đại Hiệp thoát khỏi game trước thời gian trên. Nếu không thoát trước thời gian bảo trì thì có xảy ra thất thoát thì Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ không thể hỗ trợ nên xin quý Đại Hiệp lưu ý.

- Trong thời gian bảo trì các Đại Hiệp không thể đăng nhập game và nạp cash.

- Ngay khi hoàn tất bảo trì, Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ thông báo nhanh chóng đến các Đại Hiệp! 

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">