Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC

Cập Nhật Thương Thành - 08/09/2021

CẬP NHẬT THƯƠNG THÀNH - 08/09/2021

Trong lần cập nhật này, Thương Thành sẽ mang đến những vật phầm mới và hấp dẫn để các Đại Hiệp thỏa sức mua sắm!

 Thời gian:

- Bắt đầu: 09:00 ngày 08/09/2021.

 Đối tượng tham gia:

- Áp dụng cho tất cả máy chủ thuộc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Nội dung:

Thương Thành trong đợt này đã xuất hiện lễ bao và các vật phẩm mới. Xem chi tiết cập nhật dưới đây:

 Lễ Bao Bá Vương Biệt Cơ>>xem chi tiết<<

 Lễ Bao Bắc Minh Ấu Lang>>xem chi tiết<<

 Gói Thời trang Tương Quân Biệt Mộng (theo giới tính).

Vật phẩm nhận được Hình ảnh
Tương Quân Biệt Mộng - Nữ
(Y & Mạo & Phối Sức & Ô & Thú Cưỡi)
    
Tương Quân Biệt Mộng - Loli
(Y & Mạo & Phối Sức & Ô & Thú Cưỡi)
    
Tương Quân Biệt Mộng - Nam
(Y & Mạo & Phối Sức & Ô & Thú Cưỡi)
    

 

Hình ảnh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ:

 TƯƠNG QUÂN BIỆT MỘNG 

 

 Gói Thời trang Thước Kiến Tương Tư (theo giới tính).

Vật phẩm nhận được Hình ảnh
Thước Kiến Tương Tư - Nữ     
Thước Kiến Tương Tư - Loli     
Thước Kiến Tương Tư - Nam     

 

Hình ảnh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ:

 THƯỚC KIẾN TƯƠNG TƯ 

 

 Thiết kế Mã Nhã (theo giới tính).

Vật Phẩm Hình Ảnh
Thiết kế Mã Nhã (Y & Mạo) - Nữ
Thiết kế Mã Nhã (Y & Mạo) - Loli
Thiết kế Mã Nhã (Y & Mạo) - Nam

 

Hình ảnh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ:

 THỜI TRANG Mà NHà

Chúc các Đại Hiệp sẽ mua được những vật phẩm cần thiết trên Thương Thành của Tiếu Ngạo Giang Hồ!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">