Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC

[Giới thiệu] Cửa Hàng Giáng Long

Cửa Hàng Giáng Long

Gói quà không thể thiếu khi tham gia trải nghiệm máy chủ Giáng Long!

 

 Cửa hàng Giáng Long:

Các Đại Hiệp sở hữu điểm Giáng Long có thể quy đổi các vật phẩm với điểm tích lũy theo bảng sau:

Vật phẩm Ghi chú Yêu cầu Hình ảnh
<Giáng Long>Tổng Quyển Trực tiếp lĩnh ngộ tuyệt học chữ Thiên Hàng Long Thấp Bát Chưởng

Top 1 tích lũy

1,000,000 Điểm Giáng Long

Vẫn Thiết

Đổi vũ khí Vẫn Thiết Thần Binh tại NPC Thần Vô Danh Thành Lạc Dương (tọa độ 458,-59)

(giới hạn đổi 1)

Top 3 tích lũy

1,000,000 Điểm Giáng Long

Hoàng Ngọc C.7 Xuyên Thổ +35%

Môn phái Linh Lung

Top 10 tích lũy

800,000 Điểm Giáng Long

Tứ Thần Lệnh (30 ngày)

Minh Bài cấp 80 bậc 5 bao gồm 4 hệ Băng-Hỏa-Độc-Thổ

(giới hạn đổi 1)

Top 10 tích lũy

40,000 Điểm Giáng Long

Tứ Thần Lệnh (7 ngày)

Minh Bài cấp 80 bậc 5 bao gồm 4 hệ Băng-Hỏa-Độc-Thổ

(giới hạn đổi 3)

10,000 Điểm Giáng Long

Vũ khí Lưu Ly C.100 Vũ khí Lưu Ly cấp 100 theo môn phái 300,000 Điểm Giáng Long
Phiếu Tuyệt Học x200 Đổi tuyệt học tại NPC Hoạt Động Đại Sứ 40,000 Điểm Giáng Long
Mảnh Phong Vật-Lược Ảnh x3 Đổi phong vật vàng tại NPC Phương Nhất Dân Thành Lạc Dương (tọa độ 435,-35) 40,000 Điểm Giáng Long
Phong Vật Hối Đoái x3 Đổi phong vật tím tại NPC Phương Nhất Dân Thành Lạc Dương (tọa độ 435,-35) 20,000 Điểm Giáng Long
Võ hồn cao cấp Võ hồn cao cấp, có thể chọn Dung Băng-Ngự Hỏa-Thích Độc-Hậu Sĩ 25,000 Điểm Giáng Long
Đại Thánh Linh Đan C.109 Tăng 30 lần kinh nghiệm nhận được, hiệu quả đến cấp 109 30,000 Điểm Giáng Long
Gói Giáng Long

Gói hỗ trợ tăng nhanh đến cấp 80, cùng trang bị tương ứng

Nhân vật mới

30,000 Điểm Giáng Long

Trang sức Tứ Linh C.65

Trang sức Tứ Linh C.65, tự chọn Thanh Long-Bạch Hổ-Huyền Vũ-Chu Tước 10,000 Điểm Giáng Long

Thích/Giác San Hô C.1 x99

Bảo thạch hiếm 10,000 Điểm Giáng Long

Ngọc Giảm Kháng C.1 x99

Bảo thạch hiếm 12,000 Điểm Giáng Long

Ngọc Xuyên C.1 x99

Bảo thạch hiếm 25,000 Điểm Giáng Long

Thuốc Nhuộm x33

Thuốc nhuộm tùy chọn 10,000 Điểm Giáng Long

Gói Quà Trận Thạch x125

Ghép được Linh Thạch C.4 10,000 Điểm Giáng Long

Linh Thảo x999

Dùng để Chú Linh trang bị Thanh Hư 10,000 Điểm Giáng Long
Túi Bảo Ngân 10,000 Có thể đổi vật phẩm tại NPC Thiên Tiểu Y Thành Lạc Dương (tọa độ 422, 9) 10,000 Điểm Giáng Long

 

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">