Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC

[Giới thiệu] Điểm Giáng Long

Điểm Giáng Long

Tích lũy càng nhiều nhận thưởng càng nhiều !!!

 

 Điểm Giáng Long

- Điểm Giáng Long là điểm tích lũy đặc biệt chỉ có thể nhận được khi tham gia trải nghiệm máy chủ Giáng Long và đạt được một số thành tựu yêu cầu nhất định.

- Điểm Giáng Long có thể quy đổi các vật phẩm hiếm không thể đạt được qua các con đường thông thường tại Cừa hàng Giáng Long

- Khi nhân vật ở máy chủ Giáng Long đạt cấp 95 trở lên, thì điểm Giáng Long mới có thể được sử dụng để quy đổi vật phẩm cho nhân vật ở máy chủ Linh Lung cùng ID con.

 Cách thức nhận điểm Giáng Long

Trong quá trình nghiệm máy chủ Giáng Long, các Đại Hiệp có thể nhận được Điểm Giáng Long thông qua các con đường sau:

Yêu cầu Ghi chú Điểm Giáng Long
70 điểm hoạt động

Đạt mốc 70 điểm hoạt động mỗi ngày

500
Cửu Tầng Yêu Lâu

Khiêu chiến thành công Cửu Tầng

(giới hạn nhận 5 lần/ngày)

100
Đạt cấp 104

Chỉ nhận được điểm của mốc cấp độ cao nhất đạt được

30,000
Đạt cấp 105

Chỉ nhận được điểm của mốc cấp độ cao nhất đạt được

40,000
Đạt cấp 106

Chỉ nhận được điểm của mốc cấp độ cao nhất đạt được

50,000
Đạt cấp 107

Chỉ nhận được điểm của mốc cấp độ cao nhất đạt được

60,000
Đạt cấp 108

Chỉ nhận được điểm của mốc cấp độ cao nhất đạt được

70,000
Đạt cấp 109

Chỉ nhận được điểm của mốc cấp độ cao nhất đạt được

80,000
Sự kiện fanpage

2 sự kiện/tuần

2,000
Giftcode

1 giftcode/tuần

2,000
Sự kiện khác

Bao gồm giải đấu, đua top, 70 điểm hoạt động v.v...

Theo sự kiện
Nạp KNB

Mỗi KNB được nạp sẽ nhận được 1 điểm Giáng Long

-

 

 Tổng kết điểm Giáng Long

- Điểm Giáng Long sẽ được cập nhật vào thứ 3 mỗi tuần >>tại đây<<

 Lưu ý:

- Điểm Giáng Long sẽ được mặc định tính cho nhân vật cấp cao nhất ở máy chủ Linh Lung cùng ID con (gửi yêu cầu về trang hỗ trợ khi có yêu cầu thay đổi)

- Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ khi máy chủ Giáng Long gần reset, thời gian sẽ được thông báo sau.

 

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">