Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC

Hoàn Tất Bảo Trì Ngày 25/01/2022

 Nội dung:

- Tiếu Ngạo Giang Hồ đã hoàn tất bảo trì ngày 25/01/2022.

- Cập nhật thương thành >>chi tiết<<

- Mở cấp độ giới hạn máy chủ lên cấp 113.

- Đóng lối vào Cửu Tầng tại bản đồ Dã Nhân Hạp Cốc (Thâm xứ) và Tây Vương Mẫu Cung (Thâm xứ)

- Điều chỉnh giờ Boss Địa Cung xuất hiện vào lúc 11h00 và 23h00 mỗi ngày. 

- Hiện tại thì các Đại Hiệp đã có thể đăng nhập và tiếp tục hành tẩu giang hồ.

- Các Đại Hiệp theo dõi trang chủ và Fanpage Dzogame - Tiếu Ngạo Giang Hồ để có thể cập nhật những thông tin mới kịp thời nhất. 

 

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">