Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC

Hoàn Tất Bảo Trì Ngày 25/08/2021

 Nội dung:

- Tiếu Ngạo Giang Hồ đã hoàn tất bảo trì ngày 25/08/2021.

- Cập nhật thương thành : >>>xem chi tiết<<<

- Hiện tại thì các Đại Hiệp đã có thể đăng nhập và tiếp tục hành tẩu giang hồ.

- Các Đại Hiệp theo dõi trang chủ và Fanpage Dzogame - Tiếu Ngạo Giang Hồ để có thể cập nhật những thông tin mới kịp thời nhất. 

 

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">