Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TIN TỨC

Phiên Bản Mới 0.4.15 - 01/09/2021

PHIÊN BẢN MỚI 0.4.15 - CẬP NHẬT MỚI

Đáp lại mong muốn có thêm vùng trời để tung hoành bốn bể của nhiều Đại Hiệp, Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ tiến hành cập nhật PHIÊN BẢN MỚI 0.4.15 . Hãy cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ điểm qua một số thông tin của Phiên Bản Mới 0.4.15 này nhé:

 Nội dung cập nhật

1. Mở giới hạn cấp: lên đến 104.

2. Mở Địa Cung Tần Lăng

- Địa cung cấp 100.

- Dịch chuyển tại NPC Đế Tiêu Đao ở Bồng Lai Tiên Đảo (316,-34).

3. Mở phụ bản:

- Hải Trung Cô Đảo - Tuyệt Thế (cấp 103)

- Huyền Cảnh Hóa Giới >> chi tiết <<

3. Cập nhật Thương Thành

- Vật phẩm hỗ trợ: Phù Dao Trực Thượng, Gói Quà Tăng Cấp Nhanh (Tiểu-Đại).

- Lễ Bao Tuyệt Học.

- Thời trang, tọa kỵ.

- Thiết kế thời trang.

- Cùng nhiều vật phẩm khác

Xem thông tin tin chi tiết cập nhật thương thành  >> chi tiết <<

 

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">