Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Ám Khí

ÁM KHÍ

Đó là những vật được cất giữ kín đáo bên thân mỗi hiệp khách giang hồ, lúc nguy cấp mới mang ra sử dụng và sẽ giúp tăng độ bất ngờ trong các trận chiến. 

 Giới thiệu

Cấp độ 45 có thể mở chức năng Ám Khí (Phím tắt <) sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Liên Thành Tuyền tại Thành Lạc Dương (392,-225).

- Hộp Ám Khí có thể đục lỗkhảm nạm bảo thạch như trang bị thường.

 Phân loại Ám Khí

 Loại Ám Khí  Cự ly thi triển  Tốc độ thi triển Hiệu ứng chủ yếu gây ra
Phi PhiêuRất gầnNhanhTrúng độc, liên xạ, tán công ...
Phi ThạchRất gần Khá nhanhPhá phòng thủ, bất tỉnh, định than ...
Phi ĐaoKhá gầnKhá nhanh Có thể phi 2 lần liên tục, Phá phòng thủ, Băng hàn ... 
Phi ChâmGầnRất nhanhGiải huyệt, điểm huyệt, đông kết ...
Phi TácKhá gầnRất chậmGiảm tốc, choáng, chảy máu ...
Cơ quanKhá gầnKhông di chuyểnDuy trì sát thương, sát thương quần thể ...

 

 Sử dụng Ám Khí

- Có thể sử dụng các loại ám khí thông qua dãy phím bấm kỹ năng tại menu dưới cùng màn hình, sử dụng như các kỹ năng môn phái.

- Ám Khí sẽ tiêu hao và có thời gian hồi mỗi khi sử dụng.

 

 Tính năng của Hộp Ám Khí

 Sắp xếp lại

- Phân bố ngẫu nhiên các chỉ số của Hộp Ám Khí

- Mỗi lần thực hiện tốn 1 “Công Cụ Chế Tạo Gỗ”. 

 Cải tạo

- Chỉ có thể cải tạo khi Hộp Ám Khí đạt có cấp là bội số của 10 ( như 10, 20, 30).

- Thiết lâp lại chỉ số đã tăng của 10 cấp trước. 

- Mỗi lần thực hiện tốn 1 “Khuyết Nhất Môn”. 

 Cải tạo hoàn toàn

- Hộp Ám Khí bất kỳ đều có thể cải tạo hoàn toàn.

- Tất cả chỉ số hiện có chuyển thành điểm số tự do, có thể điều chỉnh chỉ số tùy chọn.

- Mỗi lần thực hiện tốn 1 “Huyền Cơ Mật Văn”. 

 Thăng cấp Hộp Ám Khí

Các vật phẩm tăng kinh nghiệm cho Ám Khí

Khi tăng cấp hộp ám khí thì sẽ:

 Phẩm chất Trắng Lục Lam C.1 Lam C.2
 Mỗi lần nâng cấp 3000 exp 3500 exp 3500 exp 5200 exp
 Cấp độ tối đa Cấp 40 Cấp 60 Cấp 80 Cấp 80
 Thuộc tính cộng thêm  1 ô kỹ năng  1 ô kỹ năng
  2000 tinh thông
 1 ô kỹ năng
 5750 sinh lực
 1 ô kỹ năng
 6500 sinh lực
 2000 ngoại thủ
 2000 nội thủ
80 toàn bộ điểm tư chất
 Chỉ số ( ngẫu nhiên) 10 chỉ số 13 chỉ số 13 chỉ số 13 chỉ số


 Tiến cấp Hộp Ám Khí

Hộp Ám Khí GốcHộp Ám Khí Nâng CấpVật phẩm cần
Bách Bảo Hạp (trắng)Ám Ảnh Tinh Cơ Hạp (lục) Mật Văn Bảo Thư x 100
Thiên Cơ Hạp (trăngÂn Ảnh Thông Cơ Hạp (lục) Mật Văn Bảo Thư x 100
Âm Ảnh Tinh Cơ Hạp (lục)Ngũ Độc Mật Bảo Hạp (lam) Mật Văn Bảo Thư x 400
Ân Ảnh Thông Bảo Hạp (lục)Thất Tinh Ám Cơ Hạp (lam) Mật Văn Bảo Thư x 400
Ngũ Độc Mật Bảo Hạp (lam)Như Ý Thiên Diệp Nhận (lam) Mật Văn Bảo Thư x 800
Thất Tinh Ám Cơ Hạp (lam)Bích Hải Thủy Hồn Châm (lam) Mật Văn Bảo Thư x 800

 
 

 Hoàn Nguyên Hộp Ám Khí

- Sẽ đem cấp hiện tại của Hộp Ám Khí hiện tại hoàn nguyên về cấp 1 và kinh nghiệm về 0, đồng thời hoàn trả lượng nhỏ linh kiện Hộp Ám Khí.

- Mỗi lần thực tiến tốn 1 “Giải Cẩu Thiên Thư”. 

- Sau khi Hoàn Nguyên nhận lại 1 ít kinh nghiệm đã nâng thông qua "Vật Phẩm Cơ Quan". 

Hình ảnhTên
Công Cụ Chế Tạo Gỗ
Khuyết Nhất Môn
Huyền Cơ Mật Văn
Giải Cẩu Thiên Thư
Vật Phẩm Cơ Quan

Xung Hư đạo trưởng,
Kính bút