Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Bảo Thạch Toái Phiến

BẢO THẠCH TOÁI PHIẾN

 Giới thiệu

- Những bảo thạch cấp 1, 2 và 3 không dùng đến, có thể bán cho NPC để nhận được Bảo Thạch Toái Phiến.

- Đổi Bảo Thạch Toái Phiến thành Bảo Thạch tại các NPC sau:

NPC (chữ Ngọc trên bản đồ)ThànhTọa độ
Ngọc Vô HàLạc Dương691, -119
Ngọc Tiếu ThấuPhúc Châu245, -180
Ngọc Linh LungHành Sơn446, 123

 

- Cấp của Bảo Thạch Toái Phiến nhận được ngang cấp với bảo thạch bán ra.

- Cấp của Bảo Thạch Toái Phiến cấp nào thì đổi được Bảo Thạch cấp tương ứng.

Xung Hư đạo trưởng,

Kính bút.