Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Bảo Thạch Toái Phiến

BẢO THẠCH TOÁI PHIẾN

Đại Hiệp nếu có các Bảo Thạch không dùng để có thể bán để nhận lấy Bảo Thạch Toái Phiến.

 Nội dung:

- Những Bảo Thạch cấp 1, 2 và 3 không dùng đến, Đại Hiệp có thể bán cho NPC để nhận được Bảo Thạch Toái Phiến.

- Đổi Bảo Thạch Toái Phiến thành Bảo Thạch tại các NPC sau:

NPC (chữ Bảo trên bản đồ) Thành Tọa độ
Ngọc Vô Hà Lạc Dương 435, -119
Ngọc Tiểu Thấu Phúc Châu 245, -167
Ngọc Linh Lung Hành Sơn 190, 123


- Cấp của Bảo Thạch Toái Phiến nhận được ngang cấp với Bảo Thạch bán ra. Bảo Thạch Toái Phiến gồm những loại sau:

Vật phẩm Hình ảnh
Bảo Thạch Toái Phiến C.1
Bảo Thạch Toái Phiến C.2
Bảo Thạch Toái Phiến C.3


Bảo Thạch Toái Phiến cấp nào thì sẽ đổi được Bảo Thạch cấp tương ứng trong cửa hàng.


Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm tốt nhất với Tiếu Ngạo Giang Hồ!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">