Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Giới Thiệu Bảo Thạch

BẢO THẠCH

Trong thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ tồn tại rất nhiều loại Bảo Thạch mang đến những sức mạnh riêng biệt, gia tăng các chỉ số khác nhau cho trang bị.

 Giới thiệu:

- Bảo Thạch có 6 cấp độ.

- Bảo Thạch có thể Khảm Nạm, Tách, Hợp Thành, Gia Công và Tịnh Hóa (xem chi tiết >>Tại đây<<).

- Trên một trang bị chỉ có thể khảm 1 Bảo Thạch cùng loại và có thể khảm tối đa 3 loại hình Bảo Thạch khác nhau.

Loại Hình Bảo Thạch Thuộc Tính Hình ảnh
Trường Thạch Hồng Thái Thạch Tăng Khí Huyết
Thiên Hà Thạch Tăng Nội Lực
Nhật Quang Thạch Tăng Ngoại Phòng
Nguyệt Quang Thạch Tăng Nội Phòng
Mã Não Hồng Mã Não Tăng Kháng Hỏa
Hoàng Mã Não Tăng Kháng Thổ
Lục Mã Não Tăng Kháng Độc
Bạch Mã Não Tăng Kháng Băng
San Hô Hồng San Hô Tăng Thể Phách
Thạch San Hô Tăng Căn Cốt
Giác San Hô Tăng Nội Kình
Thương San Hô Tăng Khí Hải
Thích San Hô Tăng Lực Đạo
Phỉ Thúy Hồng Phỉ Thúy Giảm Kháng Hỏa
Hoàng Tông Phỉ Giảm Kháng Thổ
Mặc Phỉ Thúy Giảm Kháng Độc
Lan Hoa Băng Giảm Kháng Băng
Ngọc Thạch Bạch Ngọc Xuyên thấu Hệ Băng
Bích Ngọc Xuyên thấu Hệ Độc
Hoàng Ngọc Xuyên thấu Hệ Thổ
Hồng Ngọc Xuyên thấu Hệ Hỏa
Tinh Thạch Hoàng Thủy Tinh Tăng Sát thương Thổ
Mặc Thủy Tinh Tăng Sát thương Độc
Bạch Thủy Tinh Tăng Sát thương Băng
Hồng Thủy Tinh Tăng Sát thương Hỏa
Cương Ngọc Hồng Bảo Thạch Tăng Ngoại Công
Lam Bảo Thạch Tăng Nội Công
Trân Châu Hắc Trân Châu Tăng Bạo Kích
Kỳ Thạch Đông Lăng Thạch Tăng Tinh Thông
Trân Thạch Thanh Kim Thạch Tăng Chống Đỡ

 Vị trí khảm nạm:

Loại Hình Vũ Khí Trang Sức Ám Khí Phòng Cụ Hộ Phù Minh Bài
Trường Thạch
Mã Não
San Hô
Kỳ Thạch
Trân Thạch
Trân Châu
Phỉ Thúy
Ngọc Thạch
Tinh Thạch
Cương Ngọc


Các Đại Hiệp đã tìm được Bảo Thạch phù hợp với nhân vật của mình chưa? Hãy tìm và cảm nhận sức mạnh mang lại từ Bảo Thạch nhé!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">