Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Giới thiệu Bảo Thạch

BẢO THẠCH
Mỗi loại Bảo Thạch sẽ mang những sức mạnh riêng, giúp gia tăng những chỉ số khác nhau cho trang bị.

 Giới thiệu

- Bảo Thạch có 6 cấp độ.

- Bảo Thạch có thể Khảm Nạm, Tách, Hợp Thành, Gia Công và Tịnh Hóa

- Trên một trang bị chỉ có thể khảm 1 bảo thạch cùng loại và ở phiên bản đầu tiên, trang bị có thể khảm tối đa 3 loại loại hình bảo thạch khác nhau.

 

Loại HìnhBảo ThạchThuộc Tính
Trường ThạchHồng Thái ThạchTăng Khí Huyết
Thiên Hà ThạchTăng Nội Lực
Nhật Quang ThạchTăng Ngoại Phòng
Nguyệt Quang ThạchTăng Nội Phòng
Mã NãoHồng Mã NãoTăng Kháng Hỏa
Hoàng Mã NãoTăng Kháng Thổ
Lục Mã NãoTăng Kháng Độc
Bạch Mã NãoTăng Kháng Băng
San HôHồng San HôTăng Thể Phách
Thạch San HôTăng Căn Cốt
Giác San HôTăng Nội Kình
Thương San HôTăng Khí Hải
Thích San HôTăng Lực Đạo
Phỉ ThúyHồng Phỉ ThúyGiảm Kháng Hỏa
Hoàng Tông PhỉGiảm Kháng Thổ
Mặc Phỉ ThúyGiảm Kháng Độc
Lan Hoa BăngGiảm Kháng Băng
Ngọc ThạchBạch NgọcXuyên thấu Hệ Băng
Bích NgọcXuyên thấu Hệ Độc
Hoàng NgọcXuyên thấu Hệ Thổ
Hồng NgọcXuyên thấu Hệ Hỏa
Tinh ThạchHoàng Thủy TinhTăng Sát thương Thổ
Mặc Thủy TinhTăng Sát thương Độc
Bạch Thủy TinhTăng Sát thương Băng
Hồng Thủy TinhTăng Sát thương Hỏa
Cương NgọcHồng Bảo ThạchTăng Ngoại Công
Lam Bảo ThạchTăng Nội Công
Trân ChâuHắc Trân ChâuTăng Bạo Kích
Kỳ ThạchĐông Lăng ThạchTăng Tinh Thông
Trân ThạchThanh Kim ThạchTăng Chống Đỡ

 

 Vị trí Khảm Nạm

Loại HìnhVũ KhíTrang SứcÁm KhíPhòng CụHộ PhùMinh Bài
Trường Thạch  xxxx
Mã Não  xxxx
San Hô  xxxx
Kỳ Thạch  xxxx
Trân Thạch  xxxx
Trân Châuxxx   
Phỉ Thúyxxx   
Ngọc Thạchxxx   
Tinh Thạchxxx   
Cương Ngọcxxx   


 

Xung Hư đạo trưởng,

Kính bút.