Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Huyễn Hóa Trang Bị

HUYỄN HÓA TRANG BỊ

Huyễn hóa sẽ đem lại một ngoại hình mới cho trang bị

Giới thiệu

- Huyễn hóa sẽ thay đổi ngoại hình của vũ khí và áo.

Trang bị khóa mới có thể huyễn hóa thay đổi ngoại hình.

Thực hiện

- Thực hiện Huyễn hóa và Hủy Huyễn hóa tại NPC có chữ Huyền trên bản đồ ở 3 thành.

- Trang bị huyễn hóa và trang bị ghi nhớ phải là trang bị thuộc môn phái của nhân vật hoặc không bị hạn chế môn phái.

- Huyễn hóa tốn 01 Vạn Tượng Kính 

- Trang bị cần huyễn hóa đặt bên phải.

- Trang bị ghi nhớ đặt bên trái, đây là trang bị lấy mẫu ngoại hình.

- Sau khi huyễn hóa thành công, trên trang bị được huyễn hóa có thông tin của trang bị lấy mẫu ngoại hình.

Hủy huyễn hóa

- Trang bị đã huyễn hóa có thể hủy huyễn hóa để quay về ngoại hình ban đầu.

 

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Dzogame - Tiếu Ngạo Giang Hồ để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút