Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Huyễn Hóa Trang Bị

HUYỄN HÓA TRANG BỊ

Huyễn hóa sẽ đem lại một ngoại hình mới cho trang bị trong Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Giới thiệu:

- Huyễn Hóa sẽ giúp Đại Hiệp có thể thay đổi ngoại hình của Vũ KhíThượng Y.

Trang bị khóa mới có thể Huyễn Hóa thay đổi ngoại hình.

 Hướng dẫn:

- Đại Hiệp đến gặp các NPC có chữ Huyền trên bản đồ ở 3 thành thị.

- Trang bị Huyễn Hóatrang bị Ký Ức phải là trang bị thuộc môn phái của Đại Hiệp hoặc không bị hạn chế môn phái.

- Huyễn Hóa cần tiêu tốn 01 Vạn Tượng Kính .

Trang bị cần Huyễn Hóa đặt bên phải.

Trang bị Ký Ức đặt bên trái, đây là trang bị lấy mẫu ngoại hình.

- Sau khi Huyễn Hóa thành công, trang bị sẽ thay đổi hình dáng thành trang bị Ký Ức.

 Hủy Huyễn Hóa:

- Cũng Tại NPC Huyễn Hóa, Đại Hiệp chọn "Hủy Huyễn Hóa".

- Đặt trang bị cần hủy vào và chọn "Xác Định".

- Trang bị đã Huyễn Hóa sẽ quay về ngoại hình ban đầu.

Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm tốt nhất trong thế giới của Tiếu Ngạo Giang Hồ!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">