Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Minh Bài

MINH BÀI

 Giới thiệu

- Minh Bài là trang bị giúp gia tăng thêm sức mạnh của nhân vật ở cả chỉ số tấn công lẫn phòng ngự.

- Minh Bài có thể đục lỗkhảm nạm bảo thạch như trang bị thường.

 Phân loại minh bài

 Minh Bài Ngao Du

- Cấp nhân vật  40 trở lên có thể trang bị Minh Bài Ngao Du.

- Các loại Minh Bài Ngao Du: Ngao Du Lệnh.

Ngao Du Lệnh cấp 40 có thể mua được tại NPC Du Hiền ( Thành Phúc Châu; 471, -63 ).

- Rèn lại Minh Bài Ngao Du sẽ tiêu tốn Long Tệ.

 Minh Bài Thiên Hạ Hội

- Cấp độ nhân vật từ 80 trở lên có thể trang bị Minh Bài Thiên Hạ Hội.

- Các loại Minh Bài Thiên Hạ Hội: Thiên Hạ Lệnh, Võ Thánh Lệnh, Võ Tôn Lệnh, Võ Thần Lệnh.

- Thiên Hạ Lệnh cấp 80 có thể mua được tại NPC Lý Chiêu (Thiên Hạ Hội; 325, -158) bằng Võ Huân.

Cường hóa Minh Bài Thiên Hạ Hội:

- Cường hóa Minh Bài Thiên Hạ Hội giúp tăng chỉ số.

- Minh Bài Thiên Hạ Hội cường hóa 1 cấp mất một số vàng không khóa và 20 triệu kinh nghiệm. Chỉ tiêu hao kinh nghiệm hiện có của nhân vật, không làm hạ cấp độ.

- Cấp tối đa có thể cường hóa là 20.

 

Tiến giai Minh Bài Thiên Hạ Hội:

- 3 Minh Bài Thiên Hạ Hội cùng loại và cùng cấp độ 20 sẽ có thể tiến hành tăng bậc để có được 1 minh bài mới mạnh hơn.

- Nếu Minh Bài Thiên Hạ Hội “chính” có bảo thạch khảm nạm thì sau khi tăng bậc vẫn còn bảo thạch khảm nạm.

- Minh Bài Thiên Hạ Hội “nguyên liệu” không được khảm nạm bảo thạch.

- Sau khi tiến giai, chỉ số được thiết lập lại

- Tăng bậc từ thấp lên cao theo thứ tự: Thiên Hạ Lệnh --> Võ Thánh Lệnh --> Võ Tôn Lệnh --> Võ Thần Lệnh

Rèn lại Minh Bài Thiên Hạ Hội:

- Rèn lại tại NPC Lý Chiêu ( Thiên Hạ Hội; 325, -158).

- Rèn lại sẽ tốn Kim Nguyên Bảo hoặc Võ Huân.

+ Thiên Hạ Lệnh rèn lại tốn 2000 Võ Huân.

+ Võ Thánh Lệnh đúc lại tốn 4000 Võ Huân.

+ Võ Tôn Lệnh đúc lại tốn 2000 Nguyên Bảo hoặc 8000 Võ Huân.

+ Võ Thần Lệnh đúc lại tốn 4000 Nguyên Bảo hoặc 16000 Võ Huân

Xung Hư đạo trưởng,
Kính bút