Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Minh Bài

MINH BÀI

Môt trong những trang bị không thể thiếu trong hành trình chinh phục thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ của Đại Hiệp.

 Giới thiệu:

- Minh Bài là trang bị giúp gia tăng sức mạnh của nhân vật ở cả chỉ số tấn công lẫn phòng ngự.

- Minh Bài có thể đục lỗ và khảm nạm Bảo Thạch như trang bị thường.

1. Minh Bài Ngao Du:

- Nhân vật cấp độ 40 trở lên có thể trang bị Minh Bài Ngao Du.

- Các loại Minh Bài Ngao Du: Ngao Du Lệnh .

- Ngao Du Lệnh cấp 40 có thể mua tại NPC Du Hiền ở thành Phúc Châu (tọa độ: 215, -63) bằng Long Tệ.

2. Minh Bài Thiên Hạ Hội:

- Nhân vật cấp độ 80 trở lên có thể trang bị Minh Bài Thiên Hạ Hội.

- Các loại Minh Bài Thiên Hạ Hội: Thiên Hạ Lệnh , Võ Thánh Lệnh , Võ Tôn Lệnh   Võ Thần Lệnh .

- Thiên Hạ Lệnh cấp 80 có thể mua được tại NPC Lý Chiêu ở Thiên Hạ Hội (tọa độ: 325, -158) bằng Võ Huân.

3. Rèn lại Minh Bài:

Tại NPC tương ứng với loại Minh Bài, Đại Hiệp chọn "Đúc Lại". Tính năng sẽ giúp thay đổi các dòng thuộc tính kèm theo của Minh Bài, rèn lại tốn Long Tệ (đối với Minh Bài Ngao Du), Kim Nguyên Bảo hoặc Võ Huân (đối với Minh Bài Thiện Hạ Hội):

Thiên Hạ Lệnh rèn lại tốn 2000 Võ Huân.

+ Võ Thánh Lệnh đúc lại tốn 4000 Võ Huân.

+ Võ Tôn Lệnh đúc lại tốn 2000 Kim Nguyên Bảo hoặc 8000 Võ Huân.

+ Võ Thần Lệnh đúc lại tốn 4000 Kim Nguyên Bảo hoặc 16000 Võ Huân.

 Cường hóa Minh Bài (Thiên Hạ Hội):

- Để vào giao diện, Đại Hiệp mở túi đồ (phím tắt B) >> Chọn "Tăng Cường" >> "Minh Bài" >> "Cường Hóa".

- Cường hóa giúp tăng chỉ số của Minh Bài.

- Minh Bài cường hóa lên 1 cấp độ sẽ mất một số tiền và 20 triệu kinh nghiệm (chỉ tiêu hao kinh nghiệm hiện có của nhân vật, không làm hạ cấp độ).

- Cấp tối đa có thể cường hóa là 20.

 Tiến giai Minh Bài (Thiên Hạ Hội):

- Để vào giao diện, Đại Hiệp mở túi đồ (phím tắt B) >> Chọn "Tăng Cường" >> "Minh Bài" >> "Tiến Giai".

- Dùng 3 Minh Bài Thiên Hạ Hội cùng loại và cùng cấp độ 20 sẽ có thể tiến hành tăng bậc để có được minh bài mới mạnh hơn.

- Nếu Minh Bài Thiên Hạ Hội "chính” có khảm nạm Bảo Thạch thì sau khi tăng bậc sẽ không mất Bảo Thạch.

- Minh Bài Thiên Hạ Hội “nguyên liệu” không được khảm nạm Bảo Thạch.

- Sau khi tiến giai, chỉ số của Minh Bài sẽ thiết lập lại.

- Tăng bậc từ thấp lên cao theo thứ tự sau: Thiên Hạ Lệnh >> Võ Thánh Lệnh >> Võ Tôn Lệnh >> Võ Thần Lệnh.

Chúc các Đại Hiệp có những trải nghiệm thú vị với trang bị Minh Bài của Tiếu Ngạo Giang Hồ!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">