Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Thần Khí

THẦN KHÍ

Thần khí mang những sức mạnh kinh hồn, có thể giúp chủ sở hữu làm bá chủ giang hồ.

 Giới thiệu:

- Khi Đại Hiệp đạt cấp độ 50 trở lên, nhân vật có thể thu thập Toái Phiến Vũ Khí Bạch Ngân  và Toái Phiến Vũ Khí Hoàng Kim  để có thể sở hữu Bạch Ngân Thần Khí và Hoàng Kim Thần Khí.

- Các tính năng chuyên biệt của Thần khí: Tôi Luyện, Luyện Hóa, Thăng Sao, Trùng Đúc và Tăng Cấp.

- Ngoài ra có thể sử dụng tính năng Khảm Nạm Bảo Thạch như trang bị thường.

 Hướng dẫn nhận Thần Khí:

Bước 1: Thu thập Thần Binh Lệnh.

- Đến gặp NPC Sứ Giả Đổi Thần Khí tại Thành Lạc Dương (tọa độ: 426, -14), nhận nhiệm vụ Thu thập mảnh Bạch Ngân/Thu thập mảnh Hoàng Kim.

- Hoàn thành nhiệm vụ tương ứng nhận được 01 Bạch Ngân Thần Binh Lệnh /Hoàng Kim Thần Binh Lệnh 

- Mỗi ngày có thế hoàn thành 10 lượt nhiệm vụ. Với số lượng Thư Quyển Thần Binh  đổi sang Thần Binh Lệnh theo bảng dưới:

Lượt Đổi Hoàng Kim Thần Binh Lệnh Bạch Ngân Thần Binh Lệnh
Lần 1 Miễn phí Miễn phí
Lần 2 03 Thư Quyển Thần Binh 02 Thư Quyển Thần Binh
Lần 3 06 Thư Quyển Thần Binh 04 Thư Quyển Thần Binh
Lần 4 đến 10 10 Thư Quyển Thần Binh 08 Thư Quyển Thần Binh

Bước 2: Thu thập Mảnh Thần Khí.

- Sử dụng Bạch Ngân Thần Binh Lệnh /Hoàng Kim Thần Binh Lệnh  tại Ngoại Ô Phúc Châu, xuất hiện quái Bạch Ngân Thần Khí/Hoàng Kim Thần Khí thuộc sở hữu người gọi.

- Tiêu diệt quái triệu hồi nhận Toái Phiến Vũ Khí Bạch Ngân /Toái Phiến Vũ Khí Hoàng Kim  tương ứng.

Bước 3: Đổi Thần Khí.

- Đến gặp NPC Sứ Giả Đổi Thần Khí tại Thành Lạc Dương, nhận nhiệm vụ Đổi Vũ khí Bạch Ngân/Đổi Vũ khí Hoàng Kim.

- Dùng 100 Toái Phiến Vũ Khí Bạch Ngân  để nhận được Lễ Bao Bạch Ngân Thần Khí , mở lễ bao nhận được vũ khí Bạch Ngân cấp 50 cùng môn phái nhân vật.

- Dùng 240 Toái Phiến Vũ Khí Hoàng Kim  để nhận được Lễ Bao Hoàng Kim Thần Khí , mở lễ bao nhận được vũ khí Hoàng Kim cấp 50 cùng môn phái nhân vật.

 Cường hóa Thần Khí:

Để vào giao diện, Đại Hiệp mở túi đồ (phím tắt B) >> Chọn "Tăng Cường" >> "Thần Khí".

1. Tôi Luyện:

- Tôi Luyện tăng chỉ số cơ bản.

- Tôi Luyện chỉ có thể sử dụng Tinh Luyện Thạch để tăng kinh nghiệm.

2. Luyện Hóa:

- Luyện Hóa tăng giới hạn cấp độ Tôi Luyện.

- Luyện Hóa từ cấp 0~2 tốn 30 Luyện Hóa Thạch  mỗi lần.

- Luyện Hóa từ cấp 3 trở lên tốn 30 Cao Cấp Luyện Hóa Thạch  mỗi lần.

- Khi Luyện Hóa cấp 0 và cấp 3 thất bại sẽ không bị hạ cấp.

- Vũ Khí Hoàng Kim luyện Hóa cấp 7 thăng cấp thành Lưu Ly Thần Khí.

- Vũ Khí Bạch Ngân luyện Hóa cấp 7, tốn 140 Toái Phiến Vũ Khí Hoàng Kim thăng cấp thành Lưu Ly Thần Khí.

- Khi điểm Luyện Hóa đạt 2000/2000, tỷ lệ Luyện Hóa thành công 100%.

Ví dụ: Vũ khí Bạch Ngân cấp 50, luyện hóa +7, tốn 140 Toái Phiến Vũ Khí Hoàng Kim thăng cấp thành Lưu Ly Thần Khí cấp 70.

3. Thăng Sao:

- Thăng Sao tăng tất cả chỉ số, tăng giới hạn Luyện Hóa.

- Thăng Sao chỉ có thể sử dụng Tinh Trần Sa  làm nguyên liệu.

- Thăng Sao có tỷ lệ thất bại (thất bại không bị giảm sao).

- Thăng Sao thành công mất Cường Hóa, Luyện Hóa.

4. Trùng Đúc:

- Trùng Đúc thay đổi chỉ số màu xanh lục.

- Thần Khí cấp 50 tốn Tinh Trần Sa  để Trùng Đúc.

- Thần Khí cấp 60 trở lên tốn Nguyệt Trần Sa  để Trùng Đúc.

5. Tăng Cấp:

- Tăng Cấp tăng chỉ số cơ bản trắng và xanh lam, thay đổi thuộc tính chỉ số xanh lục.

- Tăng Cấp tiêu tốn Nguyệt Trần Sa  và Ngân Ngọc .

- Thần khí 6 sao mới có thể Tăng Cấp.

- Tăng Cấp mỗi lần lên 10 cấp độ trang bị.

Đại Hiệp đã sẵn sàng trang bị cho mình một Thần Khí trong thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ chưa nào?

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">