Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Thần Khí

THẦN KHÍ

Thần khí mang những sức mạnh kinh hồn, có thể giúp chủ sở hữu làm bá chủ giang hồ.

Giới thiệu 

- Khi đạt cấp độ 50, nhân vật có thể thu thập Bạch Ngân Thần Binh Lệnh và Hoàng Kim Thần Binh Lệnh để có thể sở hữu Bạch Ngân Thần Khí và Hoàng Kim Thần Khí.

- Các tính năng chuyên biệt của Thần khí: Tôi Luyện, Luyện Hóa, Thăng Sao, Trùng Đúc, Tăng Cấp.

- Ngoài ra có thể sử dụng tính năng Khảm Nạm Bảo Thạch như trang bị thường.

 Hướng dẫn nhận Thần Khí

Bước 1: Thu thập Thần Binh Lệnh

- Đến gặp NPC Sứ giả Đổi Thần Khí tại Thành Lạc Dương (426, -14 ) (chữ 'Thần' trên bản đồ), nhận nhiệm vụ Thu thập mảnh Bạch Ngân/Thu thập mảnh Hoàng Kim.

- Hoàn thành nhiệm vụ tương ứng nhận được 01 Bạch NgânThần Binh Lệnh/Hoàng Kim Thần Binh Lệnh

- Mỗi ngày có thế hoàn thành 10 lượt nhiệm vụ. Với số lượng Thư Quyển Thần Binh đổi sang Thần Binh Lệnh theo bảng dưới:

Lượt đổiHoàng Kim Thần Binh LệnhBạch Ngân Thần Binh Lệnh
Lần 1Miễn phíMiễn phí 
Lần 203 Thư Quyển Thần Binh02 Thư Quyển Thần Binh
Lần 306 Thư Quyển Thần Binh04 Thư Quyển Thần Binh
Lần 4 đến 1010 Thư Quyển Thần Binh08 Thư Quyển Thần Binh


Bước 2: Thu thập Mảnh Thần Khí

- Sử dụng Hoàng Kim Thần Binh Lệnh/Bạch Ngân Thần Binh Lệnh tại Ngoại ô Phúc Châu, xuất hiện quái Bạch NgânThần Khí/Hoàng Kim Thần Khí thuộc sở hữu người gọi.

- Tiêu diệt quái triệu hồi nhận Mảnh vũ khí Bạch Ngân  /Mảnh vũ khí Hoàng Kim  tương ứng.

 

Bước 3: Đổi Thần Khí 

- Đến gặp NPC Sứ giả Đổi Thần Khí tại Thành Lạc Dương (chữ 'Thần' trên bản đồ), nhận nhiệm vụ Đổi Vũ khí Bạch Ngân/Đổi Vũ khí Hoàng Kim.

- Dùng 100 Mảnh vũ khí Bạch Ngân  để nhận được lễ bao Bạch Ngân Thần Khí, mở lễ bao nhận được vũ khí Bạch Ngân cấp 50 cùng môn phái nhân vật.

- Dùng 240 Mảnh vũ khí Hoàng Kim  để nhận được lễ bao Hoàng Kim Thần Khí, mở lễ bao nhận được vũ khí Hoàng Kim cấp 50 cùng môn phái nhân vật

 

 Cường hóa Thần Khí

Mở Túi đồ -->  Nâng cấp trang bị -->  Thần khí để vào giao diện các tính năng.

 Thăng Sao

- Thăng Sao tăng tất cả chỉ số, tăng giới hạn Luyện hóa.

- Thăng Sao chỉ có thể sử dụng Tinh Trần Sa  làm nguyên liệu.

- Thăng Sao có tỷ lệ thất bại.

 

Lưu ý:

- Thăng Sao thành công mất Cường Hóa, Luyện Hóa

- Thăng Sao thất bại giữ nguyên vật phẩm.

 

 Tôi Luyện

- Tôi Luyện tăng chỉ số cơ bản.

- Tôi Luyện chỉ có thể sử dụng Tinh Luyện Thạch để tăng kinh nghiệm.

 

 Luyện Hóa

- Luyện Hóa tăng giới hạn Tôi Luyện. 

- Luyện Hóa từ cấp 0~2  tốn 30 Luyện hóa thạch  mỗi lần.

- Luyện Hóa từ cấp 3 trở lên tốn 30 Cao cấp luyện hóa thạch  mỗi lần.

- Khi Luyện Hóa cấp 0 và cấp 3 thất bại sẽ không bị hạ cấp.

- Vũ khí Hoàng Kim luyện Hóa cấp 7 thăng cấp thành Lưu Ly Thần Khí .

- Vũ khí Bạch Ngân luyện Hóa cấp 7, tốn 140 mảnh Toái Phiến Hoàng Kim thăng cấp thành Lưu Ly Thần Khí .

- Khi điểm luyện hóa đạt 2000/2000, tỷ lệ luyện hóa thành công 100%.

Ví dụ:

- Vũ khí Bạch Ngân cấp 50, luyện hóa +7 , tốn 140 mảnh Toái Phiến Hoàng Kim thăng cấp thành Lưu Ly Thần Khí cấp 70.

 

 Trùng Đúc

- Trùng Đúc thay đổi chỉ số màu xanh lục.

- Thân Khí cấp 50 tốn Tinh Trần Sa để Trùng Đúc.

- Thân Khí cấp 60 trở lên tốn Nguyệt Trần Sa  để Trùng Đúc.

 

 Tăng Cấp

- Tăng Cấp tăng chỉ số cơ bản (trắng) và xanh lam, thay đổi thuộc tính chỉ số xanh lục.

- Tăng Cấp tiêu tốn Nguyệt Trần Sa  và Ngân Ngọc 

- Thấn khí 6 sao mới có thể tăng cấp.

- Mỗi lần Tăng Cấp tăng 10 cấp.

 

Xung Hư đạo trưởng,
Kính bút