Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Thanh Hư Trang Bị

TRANG BỊ THANH HƯ

 Giới thiệu

- Trang bị Thanh Hư bao gồm Phòng Cụ và Trang Sức.

- Trang bị Thanh Hư có thể Chú nhập, Đục LỗKhảm nạm như trang bị thường.

- Tính năng Thanh Hư: Tôi Luyện, Chú Linh, Tẩy Luyện, Thăng Cấp.

- NPC Luyện Hư (436, -39) thành Lạc Dương sẽ giao nhiệm vụ Thanh Hư và bán các trang bị Thanh Hư.

- Mỗi cấp trang bị Thanh Hư sẽ có tên gọi khác nhau: 

Cấp6070809095100105110115
TênLuyện HưĐạo HưThượng HưThái HưĐạo ThanhNgọc ThanhThượng ThanhThái ThanhThái Thượng

 

 Cường hóa Trang bị Thanh Hư

Mở Túi đồ -->  Nâng cấp trang bị -->  Thanh Hư trang bị để vào giao diện các tính năng.

 Tôi Luyện

- Tôi luyện tăng chỉ số màu trắng và khi đạt cấp nhất định kích hoạt dòng ẩn của trang bị.

- Nguyên liệu Tôi luyện là Cường Hóa Thạch. Có thể dùng thêm nguyên liệu khác: 

  • Dùng thêm Cô Nguyên Phù  khi Tôi luyện thất bại thuộc tính trang bị được giữ nguyên.
  • Dùng thêm Kim Tàm Quả  có thể thay thế cho Cường hóa thạch, tuy nhiên không tăng điểm cường hóa.
  • Dùng thêm Tất Thành Phù  có thể tôi luyện 100% thành công.

- Mỗi khi dùng 01 Cường Hóa Thạch tăng điểm cường hóa. 

- Tôi luyện có tỉ lệ thất bại và khi thất bại có thể bị hạ cấp tôi luyện

 Chú Linh

- Chú linh tăng chỉ số màu xanh dươngxanh lục.

- Chú linh có tỷ lệ thất bại. 

- Trang bị cấp độ càng cao thì giới hạn chú linh càng lớn:

Cấp 6070809095100105110115
Giới hạn 1020355080120160200240

 

- Các cấp Chú linh khác nhau sẽ đòi hỏi những vật phẩm sử dụng khác nhau: 

Chú Linh cấpVật phẩm dùng
1 - 20Linh Lực Tàn Tra 
 21 - 50 Mảnh Linh Lực 
 51 - 80Linh Lực 
81 - 160Linh Lực Tinh Hoa 
161 - 240Linh Lực Bản Nguyên 

 


 Tẩy Luyện

- Tẩy luyện thay đổi chỉ số màu xanh lục.

- Tẩy luyện sẽ tiêu hao Tẩy Luyện Thạch.

- Dùng Tố Linh Lệnh để lưu giữ thuộc tính trước khi tẩy luyện.

 

 Thăng Cấp

- Thăng cấp tăng cấp độ trang bị lên bậc tiếp theo.

- Trang bị thăng cấp giữ lại thuộc tính chỉ số, chú linh, đục lỗ, bảo thạch, điểm cường hóa.

- Nhận được điểm kế thừa, có thể dùng để tôi luyện thay cho Cường Hóa Thạch.

- Tôi Luyện Thạch cấp 1-4 có thể mua tại NPC Luyện Hư.

- Thăng cấp tốn Tôi Luyện Thạch cấp tương ứng:

Luyện Hư lên Đạo Hư05 Tôi Luyện Thạch Cấp 1 
Đạo Hư lên Thượng Hư10 Tôi Luyện Thạch Cấp 2 
Thượng Hư lên Thái Hư15 Tôi Luyện Thạch Cấp 3 
Thái Hư lên Đạo Thanh 15 Tôi Luyện Thạch Cấp 4 
Đạo Thanh lên Ngọc Thanh15 Tôi Luyện Thạch Cấp 5 
Ngọc Thanh lên Thượng Thanh20 Tôi Luyện Thạch Cấp 6 
Thượng Thanh lên Thái Thanh30 Tôi Luyện Thạch Cấp 7 
Thái Thanh lên Thái Thượng30 Tôi Luyện Thạch Cấp 8 

Lưu ý: 

- Khi tiến hành thăng cấp trang bị thanh hư sẽ reset cấp tôi luyện về 0, nhưng có thể nhận lại điểm kế thừa tương đương với số Cường Hóa Thạch đã dùng.

 Phù Văn và Phụ Ma 

 Phù Văn

- Phím tắt 0 --> Kỹ năng Phù Văn --> Tinh Luyện Phù Văn để tới giao diện tính năng.

- Trang bị thủ công 7x~9x có thể tinh luyện kỹ năng thành phù văn.

- Tinh luyện trang bị thủ công 7x tốn 01 Sí Diệm Kết Tinh  nhận 04 phù văn chuyên tinh cấp 7x.

- Tinh luyện trang bị thủ công 8x tốn 02 Sí Diệm Kết Tinh  nhận 04 phù văn chuyên tinh cấp 8x.

- Tinh luyện trang bị thủ công 9x tốn 03 Sí Diệm Kết Tinh  nhận 04 phù văn chuyên tinh cấp 9x.

 

 Phụ Ma Trang Bị

- Phím tắt 0 --> Kỹ năng Phù Văn --> Phụ ma trang bị để tới giao diện tính năng.

- Mỗi lần Phụ ma có hiệu lực 15 ngày, có thể cộng dồn thời gian.

- Thời gian hiệu lực phụ ma tích lũy đạt 360 ngày chuyển thành vĩnh viễn.

- Mỗi lần phụ ma có tỷ lệ thấp hiệu lực của phụ ma chuyển thành vĩnh viễn.

- Mỗi trang bị chỉ có thể phụ ma 1 loại phù văn.

 

Xung Hư đạo trưởng,

Kính bút.