Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Tôi Luyện

TÔI LUYỆN

Tính năng hỗ trợ tăng cường sức mạnh của các trang bị trong Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Cường Hóa:

- Khi đạt mức kinh nghiệm cần thiết, trang bị được cường hóa sẽ thăng cấp và các chỉ số cơ bản sẽ tăng lên.

- Khi cường hóa đến cấp độ nhất định, trang bị sẽ có thêm hiệu ứng hình ảnh đặc biệt.

1. Nguyên liệu:

- Trang bị mà Đại Hiệp cần cường hóa.

- Tinh Luyện Thạch hoặc trang bị khác (lục trở lên).

2. Thao tác cường hóa:

- Bước 1: Mở túi đồ (phím tắt B). Chọn "Tăng Cường".

- Bước 2: Chọn mục "Tôi Luyện", sau đó chọn "Cường Hóa". Đặt trang bị cần cường hóa và Tinh Luyện Thạch vào.

- Bước 3: Bấm "Hợp Thành" để tiến hành.

- Có thể dùng KNB (Kim Nguyên Bảo) để "Cường Hóa Nhanh" trang bị lên cấp 10, không tốn tiền và vật phẩm.

 Phân Giải:

- Phân giải trang bị thành công sẽ nhận được Tinh Hoa Trang Bị .

Tinh Hoa Trang Bị có thể sử dụng để Chú Nhập trang bị hoặc tăng kinh nghiệm cho Lô Đỉnh (xem chi tiết tại đây).

1. Nguyên liệu:

- Trang bị cấp độ 40 trở lên có được từ chế tạo (Rèn, May Mặc, Xảo Tượng) hoặc trang bị rớt ra từ Tiên Thú Đảo.

- Cần tiêu tốn Phân Giải Phù  để tiến hành phân giải.

2. Thao tác phân giải:

- Bước 1: Mở túi đồ (phím tắt B). Chọn "Tăng Cường".

- Bước 2: Chọn mục "Tôi Luyện", sau đó chọn "Phân Giải". Đặt trang bị cần phân giải và Phân Giải Phù vào.

- Bước 3: Bấm "Phân Giải" để tiến hành.

3. Lưu ý:

- Phân giải có thể thất bại. Khi thất bại sẽ không hoàn lại trang bị và Phân Giải Phù.

- Nếu thành công sẽ nhận được Tinh Hoa Trang Bị có cấp bằng với trang bị phân giải.

 Chú Nhập:

- Chú nhập giúp trang bị tăng chỉ số từ Tinh Hoa Trang Bị.

Tinh Hoa Trang Bị sử dụng phải có cấp độ bằng với trang bị muốn chú nhập.

1. Nguyên liệu:

- Trang bị cấp độ 40 trở lên (không bao gồm Thần Khí, Trang Bị Truyền Kỳ, Vẫn Thiết Thần Binh, Minh BàiVõ Hồn).

- Cần tiêu tốn Chú Nhập Phù  để tiến hành chú nhập.

Tinh Hoa Trang Bị  tương ứng cần chú nhập.

2. Thao tác chú nhập:

- Bước 1: Mở túi đồ (phím tắt B). Chọn "Tăng Cường".

- Bước 2: Chọn mục "Tôi Luyện", sau đó chọn "Chú Nhập". Đặt trang bị cần chú nhập và các nguyên liệu cần thiết vào.

- Bước 3: Bấm "Chú Nhập" để tiến hành.

3. Lưu ý:

- Thời hạn thuộc tính được chú nhập là 15 ngày.

 Đục Lỗ:

- Đục lỗ giúp tạo ô để Khảm Nạm Bảo Thạch vào trang bị.

1. Nguyên liệu:

- Trang bị mà Đại Hiệp cần đục lỗ.

- Cần tiêu tốn Đả Không Thạch tương ứng để tiến hành:

+ Đả Khổng Thạch (Thấp) : Dùng để đục lỗ trang bị từ cấp độ 0 ~ 59.

+ Đả Khổng Thạch (Cao) : Dùng để đục lỗ trang bị từ cấp độ 0 ~ 129.

2. Thao tác đục lỗ:

- Bước 1: Mở túi đồ (phím tắt B). Chọn "Tăng Cường".

- Bước 2: Chọn mục "Tôi Luyện", sau đó chọn "Đục Lỗ". Đặt trang bị cần đục và Đả Khổng Thạch tương ứng vào.

- Bước 3: Chọn số lỗ muốn đục (mỗi Đả Khổng Thạch sẽ đục được 1 lỗ, tối đa là 3 lỗ). Bấm "Đục Lỗ" để tiến hành.

Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm tốt nhất trong thế giới của Tiếu Ngạo Giang Hồ!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">