Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Tôi Luyện

TÔI LUYỆN

Tôi luyện bao gồm Cường Hóa, Phân Giải, Chú Nhập và Đục Lỗ trang bị.

Cường Hóa

- Khi đạt mức kinh nghiệm cần thiết, trang bị được cường hóa sẽ thăng cấp và các chỉ số cơ bản sẽ tăng lên. 

- Khi cường hóa đến cấp độ nhất định, trang bị sẽ có thêm hiệu ứng đặc biệt.

Nguyên liệu

- Trang bị muốn cường hóa.

- Tinh luyện thạch hoặc trang bị xanh lá trở lên.

Các bước thực hiện

- Bước 1: Mở túi ( phím B hoặc Nút túi đồ góc bên phải). Chọn ‘Nâng cấp trang bị’ tại góc dưới, bên trái.

- Bước 2: Chọn ‘Tôi luyện’ - ‘Cường hóa’. Đưa ‘Trang bị’ và ‘Nguyên liệu’ vào các ô tương ứng.

- Bước 3: Chọn 'Hợp thành'.

 

Lưu ý : Có thể dùng Kim Nguyên Bảo để 'Cường hóa nhanh' , tăng cấp trang bị lên cấp 10, không tốn tiền và vật phẩm.

 

Phân giải Trang bị

- Phân giải trang bị thành công sẽ nhận được Tinh hoa trang bị.

- Tinh hoa trang bị có thể sử dụng để 'Chú nhập trang bị' hoặc tăng kinh nghiệm cho Lô Đỉnh ( xem thêm Tịnh hóa bảo thạch).

Nguyên liệu

- Trang bị cấp 40 trở lên, có được từ chế tạo (Rèn, May mặc, Xảo tượng) hoặc trang bị rớt ra từ Tiên Thú Đảo.

- Phân giải phù.

Các bước thực hiện

- Bước 1: Mở túi ( phím B hoặc Nút túi đồ góc bên phải). Chọn ‘Nâng cấp trang bị’ tại góc dưới, bên trái.

- Bước 2: Chọn ‘Tôi luyện’ - ‘Phân giải trang bị’. Đưa ‘Trang bị’ và ‘Phân giải phù’ vào 2 ô tương ứng.

- Bước 3: Chọn 'Bắt đầu phân giải'.

 

Lưu ý:

- Phân giải có thể thất bại. Khi thất bại không hoàn lại Trang bị và Phân giải phù.

- Nếu Phân giải thành công sẽ nhận được Tinh hoa trang bị  có cấp bằng với cấp của Trang bị phân giải. 

 

Chú nhập Trang bị

- Chú nhập trang bị giúp trang bị tăng chỉ số từ Tinh hoa trang bị.

- Tinh hoa trang bị sử dụng phải có cấp bằng cấp với Trang bị muốn chú nhập.

Nguyên liệu

- Trang bị, bảo cụ cấp 40 trở lên, có được từ chế tạo (Rèn, May mặc, Xảo tượng) hoặc rớt ra từ Tiên Thú Đảo.

- Phù chú nhập.

- Tinh hoa trang bị. 

Các bước thực hiện

- Bước 1: Mở túi ( phím B hoặc Nút túi đồ góc bên phải). Chọn ‘Nâng cấp trang bị’ tại góc dưới, bên trái.

- Bước 2: Chọn ‘Tôi luyện’ - ‘Chú nhập trang bị’. Đưa ‘Trang bị’, ‘Phù chú nhập’ và 'Tinh hoa trang bị' vào các ô tương ứng.

- Bước 3: Chọn 'Bắt đầu chú nhập'.  

 

Lưu ý:

- Thời hạn thuộc tính được Chú nhập là 15 ngày.

 

Đục Lỗ

- Đục Lỗ giúp tạo ra lỗ để có thể Khảm Nạm Bảo Thạch vào trang bị. 

Nguyên liệu

- Trang bị cần đục lỗ

- Đả khổng thạch 

Các bước thực hiện

- Bước 1:: Mở túi ( phím B hoặc Nút túi đồ góc bên phải). Chọn ‘Nâng cấp trang bị’ tại góc dưới, bên trái.

- Bước 2:: Chọn ‘Tôi luyện’ - ‘Đục lỗ trang bị’. Đưa ‘Trang bị’ và ‘Đả khổng thạch’ vào 2 ô tương ứng.

- Bước 3: Chọn số lỗ muốn đục. Với mỗi ‘Đả khổng thạch’ sẽ đục được 1 lỗ trên trang bị, tối đa là 3 lỗ. Bấm Đục Lỗ để tiến hành.

 

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Dzogame - Tiếu Ngạo Giang Hồ để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút