Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Trang Bị Truyền Kỳ

TRANG BỊ TRUYỀN KỲ

Tiếu Ngạo Giang Hồ xin gửi đến các Đại Hiệp cách sử dụng tính năng và chế tạo trang bị Truyền Kỳ trong trò chơi.

 Giới thiệu:

- Để vào giao diện Truyền Kỳ, Đại Hiệp mở túi đồ (phím tắt B) >> Chọn "Tăng Cường" >> "Truyền Kỳ".

- Trang bị Truyền Kỳ có thể Cường Hóa, Đục Lỗ, Khảm Nạm như trang bị thường.

- Trang bị đủ Thanh long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước theo bộ sẽ tăng chỉ số.

- Xem các trang bị Truyền Kỳ trong bảng sau:

Trang bị Hình ảnh
Lưu Ly Giới Chỉ (thay đổi hình dạng khi lên cấp)
Lưu Ly Hộ Phù (thay đổi hình dạng khi lên cấp)
Bạch Hổ Giới Chỉ
Thanh Long Giới Chỉ
Huyền Vũ Hộ Phù
Chu Tước Hộ Phù


 Trang bị Lưu Ly:

Để chế tạo Lưu Ly, Đại Hiệp cần phải học Xảo Tượng tới cấp 6 (mua công thức chế tạo tại NPC Tổng Quản Sản Xuất  bản đồ Bang Phái). Xem hướng dẫn về tính năng sản xuất tại đây.

1. Chế tạo Lưu Ly Giới Chỉ:

- Khi chế tạo có tỷ lệ nhận Huyền Thiết Phấn  hoặc Lưu Ly Chi Giới cấp độ 25.

- Có thể dùng thêm Hạnh Vận Tễ để tăng tỷ lệ chế tạo thành công.

- Nguyên liệu chế tạo như sau:

Nguyên liệu Hình ảnh
Khu Trùng Hương Căn x20
Kim Cang Sa x03

2. Chế tạo Lưu Ly Hộ Phù:

- Khi chế tạo có tỷ lệ nhận Kim Cang Sa  hoặc Lưu Ly Hộ Phù cấp 55.

- Có thể dùng thêm Hạnh Vận Tễ để tăng tỷ lệ chế tạo thành công.

- Nguyên liệu chế tạo như sau:

Nguyên liệu Hình ảnh
Khu Trùng Hương Căn x20
Huyền Thiết Phấn x03

3. Các loại Hạnh Vận Tễ:

- Đại Diễn Thiên Câu Đồ .

- Thiền Hồ Huyền Thiết .

- Thiên Tàm Ti .

 Các tính năng liên quan:

1. Thăng Cấp:

- Tại tính năng này, Đại Hiệp có thể nâng cấp độ của trang bị Truyền Kỳ Lưu Ly.

- Nguyên liệu: Tinh Trần Sa  (với trang bị Lưu Ly cấp 85 trở xuống) hoặc Nguyệt Trần Sa  (với trang bị Lưu Ly cấp 85 trở lên).

2. Trùng Đúc:

- Tại tính năng này, Đại Hiệp có thể thay đổi thuộc tính trang bị Truyền kỳ.

- Nguyên liệu: Tinh Trần Sa  (với trang bị Truyền Kỳ cấp 105 trở xuống) hoặc Nguyệt Trần Sa  (với trang bị Truyền Kỳ cấp 105 trở lên).

3. Tẩy Luyện:

A. Tẩy Luyện Lưu Ly:

- Trang bị Lưu Ly cấp 65 sau khi tẩy luyện sẽ có tỷ lệ chuyển hóa thành trang bị Thanh long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước tương ứng.

- Tẩy Luyện có tỷ lệ thất bại.

- Nguyên liệu: Trang bị Lưu Ly cùng loại cấp 65 (trang bị khóa và không khóa sẽ không thể dùng để tẩy luyện cho nhau).

B. Tẩy Luyện Thanh long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước:

- Trang bị Thanh longBạch HổHuyền Vũ và Chu Tước sau khi tẩy luyện sẽ nâng cấp độ của trang bị. 

- Tẩy Luyện có tỷ lệ thất bại.

- Nguyên liệu: Trang bị Lưu Ly cùng loại hình cấp cao hơn 1 bậc (trang bị khóa và không khóa sẽ không thể dùng để tẩy luyện cho nhau).

Chúc các Đại Hiệp nhân phẩm bộc phát và chế tạo được trang bị Truyền Kỳ mong muốn nhé!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">