Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Võ Hồn

VÕ HỒN

Trang bị giúp tăng các chỉ số hỗ trợ cho nhân vật trong Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Sơ lược:

- Nhân vật có cấp độ 60 trở lên sẽ trang bị được Võ Hồn.

- Khi đạt đủ cấp độ yêu cầu, Đại Hiệp gặp NPC Lâm Viễn Đồ tại Thành Lạc Dương (tọa độ: 738, -185) nhận nhiệm vụ kích hoạt trang bị Võ Hồn.

 Tăng Cấp:

1. Hướng dẫn:

- Bước 1: Mở túi đồ (phím tắt B). Chọn "Tăng Cường".

- Bước 2: Chọn mục "Võ Hồn", sau đó chọn "Tăng Cấp". Đặt Võ Hồn cần tăng cấp vào.

- Bước 3: Bấm "Tăng Cấp" để tiến hành (cần tiêu tốn Võ Hồn Đan ).

2. Lưu ý:

- Võ Hồn có cấp bậc tối đa là 18.

- Võ Hồn có tỷ lệ thức tỉnh. Khi thức tỉnh đủ số lần yêu cầu, Võ Hồn sẽ mở thêm các dòng thuộc tính ẩn.

- Đại Hiệp có thể tiến hành Tăng Căn Cốt cho Võ Hồn để tăng tỷ lệ thức tỉnh.

- Khi Võ Hồn thức tỉnh thì cấp Căn Cốt sẽ trở về 0. Nếu không thức tỉnh thì cấp Căn Cốt sẽ giữ nguyên.

- Võ Hồn có thể thức tỉnh tối đa là 17 lần.

 Tăng Căn Cốt:

1. Hướng dẫn:

- Bước 1: Mở túi đồ (phím tắt B). Chọn "Tăng Cường".

- Bước 2: Chọn mục "Võ Hồn", sau đó chọn "Tăng Căn Cốt". Đặt Võ Hồn vào (cần tiêu tốn Căn Cốt Đan ).

- Bước 3: Đại Hiệp có thể tích vào ô "Đoạt Võ Hồn", sau đó đặt Võ Hồn cần tăng và kéo Võ Hồn nguyên liệu vào.

- Bước 4: Bấm "Tăng Căn Cốt" hoặc "Tăng Nhanh" để tiến hành.

2. Lưu ý:

- Võ Hồn có thể tăng cấp Căn Cốt tối đa là 20.

- Nếu dùng tính năng "Đoạt Võ Hồn", Đại Hiệp cần phải có Võ Hồn nguyên liệu có cấp Căn Cốt cao hơn để giúp tăng 1 cấp Căn Cốt.

 Phân Giải:

1. Hướng dẫn:

- Bước 1: Mở túi đồ (phím tắt B). Chọn "Tăng Cường".

- Bước 2: Chọn mục "Võ Hồn", sau đó chọn "Phân Giải". Đặt Võ Hồn cần phân giải vào.

- Bước 3: Bấm "Phân Giải" để tiến hành (phân giải xong sẽ nhận được Võ Hồn Đan ).

2. Lưu ý:

- Võ Hồn có cấp bậc 3 trở lên mới có thể phân giải.

 Trùng Sinh:

1. Hướng dẫn:

- Bước 1: Mở túi đồ (phím tắt B). Chọn "Tăng Cường".

- Bước 2: Chọn mục "Võ Hồn", sau đó chọn "Trùng Sinh". Đặt Võ Hồn vào (cần tiêu tốn Quy Nhất Phù ).

- Bước 3: Bấm "Trùng Sinh" để tiến hành.

2. Lưu ý:

- Võ Hồn có cấp bậc 5 trở lên mới có thể trùng sinh.

- Sau khi trùng sinh thì cấp bậc, kinh nghiệm và chỉ số về lại cấp 1.

Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm tốt nhất trong thế giới của Tiếu Ngạo Giang Hồ!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">