Dùng các chiêu thức hình chim ưng là chính, đồng thời tu luyện chiến đấu tự do và một phần tuyệt học trong giang hồ, tính cơ động cao, sở trường là các chiêu thức tấn công, tiến lui tự do. Yêu chim ưng và có thể hoá thân thành chim lửa khổng lồ, thiêu đốt mục tiêu, phát ra các sát thương cực cao, nhân vật không thể thiếu trong khống chế đoàn chiến.