Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TUYỆT HỌC

[Cấp 50] Hàn Băng Thần Chưởng

HÀN BĂNG THẦN CHƯỞNG

Hàn Băng Thần Chưởng là một võ công do "Tả Lãnh Thiền" chưởng môn phái Tung Sơn sáng tạo ra. Môn võ công này dựa vào phối hợp với Hàn Băng Chân Khí để sử dụng hàn băng kình lực đánh vào thân thể và kinh mạch đối thủ làm đóng băng kinh mạch đối thủ. Tả Lãnh Thiền đã sáng tạo ra môn võ công này là vì để khắc chế Hấp Tinh Đại Pháp của Nhậm Ngã Hành.

 Điều kiện:

- Nhân vật từ cấp độ 50 trở lên có thể học Hàn Băng Thần Chưởng.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Đại Hiệp phải thu thập đủ các chương của tuyệt học Hàn Băng Thần Chưởng chương 01  và chương 02 , cùng với 20 Tàn Diệp Bị Vàng . Sau đó đến gặp NPC Mặc Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 802, 71) để đổi được Hàn Băng Thần Chưởng Tổng Quyển .

Khi sở hữu Hàn Băng Thần Chưởng Tổng Quyển, Đến gặp NPC Phúc Duyên Thần Toán ở thành Lạc Dương (tọa độ: 734, 90) bốc quẻ, phải bốc được quẻ Thốn Bộ Nan Hành mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ.

Sau khi bốc được quẻ, tiến hành di chuyển đến thành Phúc Châu tìm gặp NPC Tung Sơn Tìm Đệ Tử di chuyển quanh khu vực được khoanh vùng trong hình dưới.

Khi gặp, Đại Hiệp hãy nói chuyện và tiến hành chọn câu trả lởi là: "Không phải do ta giết.", nếu như lỡ chọn nhầm đáp án còn lại thì phải chờ 05 phút mới có thể tiến hành trả lời lại.

Trả lời đúng, Đại Hiệp sẽ nhận được vật phẩm Mảnh Giấy , sau đó di chuyển đến gặp NPC Mộ Dật Phi ở thành Phúc Châu (tọa độ: 215, -25) để đổi rượu (mỗi lần chỉ đổi được 1 loại rượu), mang rượu đến giao cho NPC Tả Húc ở thành Phúc Châu (tọa độ: 105, 190).


Nếu như đưa nhầm loại rượu cho Tả Húc sẽ nhận Mảnh Vỡ Chén Rượu  (Châu Tả Húc sẽ gợi ý loại rượu mà hắn muốn uống). Đại Hiệp phải quay lại gặp NPC Tung Sơn Tìm Đệ Tử để nhận lại Mảnh Giấy  và đem đi đổi lại loại rượu mà Tả Húc cần. Sau khi đưa đúng loại rượu mà Tả Húc muốn, hãy cùng uống rượu với hắn và hoàn thành nhiệm vụ để nhận được tuyệt học Hàn Băng Thần Chưởng.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ tu luyện thành công tuyệt học Hàn Băng Thần Chưởng!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">