Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TUYỆT HỌC

[Cấp 50] Không Minh Quyền

KHÔNG MINH QUYỀN

Không Minh Quyền là quyền thuật chí nhu trong thiên hạ. Chu Bá Thông, trong động trên đảo Đào Hoa, mười lăm năm đã sáng chế ra Không Minh Quyền theo Đạo Đức Kinh. Trong Đạo Đức Kinh có câu: "Binh mạnh ắt sẽ bị diệt, gỗ cứng ắt sẽ bị gãy, cứng mạnh ở dưới, mềm yếu ở trên". Lại nói: "Trong thiên hạ không có gì mềm yếu bằng nước, nhưng vật gì cứng mạnh cũng không thắng được, không gì chuyển dịch được. Yếu thắng mạnh, nhu thắng cương, thiên hạ ai cũng biết nhưng không ai làm được".

 Điều kiện:

- Nhân vật từ cấp độ 50 trở lên có thể học Không Minh Quyền.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Đại Hiệp phải thu thập đủ các chương của tuyệt học Không Minh Quyền gồm chương 01  và chương 02 , cùng 20 Tàn Diệp Bị Vàng . Sau đó đến gặp NPC Mặc Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 802, 71) để đổi thành Không Minh Quyền Tổng Quyển .

Khi sở hữu Không Minh Quyền Tổng Quyển, Đến gặp NPC Phúc Duyên Thần Toán ở thành Lạc Dương (tọa độ: 734, 90) bốc quẻ, phải bốc được quẻ Thuận Phong Thuận Thủy mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ.

Đến Thiếu Thất Sơn gặp NPC Tư Đồ Mẫn (tọa độ: 645, 293) để nhận nhiệm vụ, Đại Hiệp tìm và tiêu diệt 05 Thần Mật Hắc Y Nhân (tọa độ: 617, 164).


Quay lại gặp Tư Đồ Mẫn đối thoại. Sau đó, nhặt các cuốn sách rơi xung quanh cho đến khi tìm ra đúng quyển Đạo Đức Kinh .

Đến Dư Hàng tìm NPC Hóa Lang để mua vật phẩm Hóa Hiển Thủy , Đại Hiệp tiến hành bấm chuột phải vào để sử dụng sẽ nhận được Manh Mối Bí Kíp . (NPC Hóa Lang di chuyển đi lại xung quang Dư Hàng) 

Lần theo manh mối, Đại Hiệp sẽ đến được Thái Sơn gặp NPC Thiên Môn Đạo Nhân (tọa độ: 581, 465) (cần làm hết nhiệm vụ chính tuyến ở bản đồ Thái Sơn mới có thể gặp NPC). Thu thập 999 Gia Vị Ngon  để hoàn thành nhiệm vụ.

Đến Tiên Hà Lĩnh gặp NPC Bạch Tiên Sinh (tọa độ: 86 -98) để nhận nhiệm vụ tiếp theo là phải tiêu diệt 60 Nấm Ăn Kỳ Lạ trong vòng 10 phút. Lúc này, Đại Hiệp đã sở hữu được 02 Không Minh Tàn Quyển  / .

Trở về thành Phúc Châu gặp NPC Tiểu Trùng Tử (tọa độ: 153, -218) để nhận nhiệm vụ. Leo lên bụi trúc gẩn đó bắt 01 Con Chuột Lờ Đờ  mang ra hù dọa Hùng Hài.

Sau đó dắt Tiểu Trùng Từ về cho Tuyết Dị (tọa độ: 123, 29) trả nhiệm vụ.

 Trả nhiệm vụ xong, Đại Hiệp đi vòng ra cạnh ngôi nhà thu thập Không Minh Tàn Quyển  cuối cùng. Sau khi thu thập đủ 03 mảnh của Không Minh Tàn Quyển sẽ nhận được tuyệt học Không Minh Quyền.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ tu luyện thành công tuyệt học Không Minh Quyền!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">