Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TUYỆT HỌC

[Cấp 50] Mỹ Nữ Quyền Pháp

MỸ NỮ QUYỀN PHÁP

Mỹ Nữ Quyền Pháp là quyền pháp tinh diệu của Cổ Mộ phái. Mỗi chiêu quyền pháp mô phỏng một mỹ nữ thời xưa, do nam tử sử dụng thì không được thanh nhã cho lắm. Tuy nhiên Dương Quá khi luyện tập đã cải biên tư thế, tên gọi từng chiêu giữ nguyên, còn động tác tay chân thì đã được chàng biến từ ủy mị thành phiêu dật thanh thoát. Bởi vậy quần hùng càng không biết gia số, chỉ thấy chàng lúc thì múa may uyển chuyển, lúc thì đứng sững nghiêm nghị, thần thái biến ảo cực kỳ kỳ dị.

 Điều kiện:

- Nhân vật từ cấp độ 50 trở lên có thể học Mỹ Nữ Quyền Pháp.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Đại Hiệp phải thu thập đủ các chương của tuyệt học Mỹ Nữ Quyền Pháp gồm chương 01  và chương 02 , cùng với 20 Tàn Diệp Bị Vàng . Sau đó đến gặp NPC Mặc Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 802, 71) để đổi thành Mỹ Nữ Quyền Pháp Tổng Quyển .

Khi sở hữu Mỹ Nữ Quyền Pháp Tổng Quyển, đến gặp NPC Phúc Duyên Thần Toán ở thành Lạc Dương (tọa độ: 734, 90) bốc quẻ, phải bốc được quẻ Thuận Phong Thuận Thủy mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ.

Đến Tiên Sầu Hiệp gặp NPC Khúc Tĩnh Đạt (tọa đô: 691,82) nhận vật phẩm nhiệm vụ Chu Thoa . Sau đó tìm đưa cho NPC Khúc Toàn (tọa độ: 154, 339) hỏi mượn Sáo Phong Dạ .


Mang vật phẩm về giao cho NPC Thập Nhất Dạ (tọa độ: 648, 84) (nhảy lên lên mái hiên để gặp NPC).

Đối thoại với các NPC Khách Điếm Hỏa Kế (tọa đô: 692, 119| 667, 83 và 719, 132) để tìm ra hung thủ (Khách Điếm Hỏa Kế di chuyển quanh quán rượu), thu thập đủ thông tin thì quay lại trả nhiệm vụ cho Thập Nhất Dạ.

Theo thông tin vừa được biết, Đại Hiệp tìm và đánh bại Liễu Kim Đồng, Liễu Kim Đồng di chuyển xung quanh quán rượu.


Trả nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ đi tìm Di Vật  (tìm trên các mái hiên bên cạnh). Sau khi hoàn thành, đem về đưa cho Thập Nhất Dạ để nhận được tuyệt học Mỹ Nữ Quyền Pháp.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ tu luyện thành công tuyệt học Mỹ Nữ Quyền Pháp!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">