Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TUYỆT HỌC

[Cấp 50] Thiên Tàn Thối

THIÊN TÀN THỐI

Thiên Tàn Thối là một trong bộ võ công Liên Hoàn Quyết do Thiên Tàn Lão Quái (Vô Nhai Tử) sáng tạo ra khi luyện công quá độ bị tàn phế.

 Điều kiện:

- Nhân vật từ cấp độ 50 trở lên có thể học Thiên Tàn Thối.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Đại Hiệp phải thu thập đủ các chương của tuyệt học Thiên Tàn Thối gồm chương 01  và chương 02 , cùng 20 Tàn Diệp Bị Vàng . Sau đó đến gặp NPC Mặc Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 802, 71) để đổi Thiên Tàn Thối Tổng Quyển .

Khi sở hữu Thiên Tàn Thối Tổng Quyển , Đại Hiệp đến  gặp NPC Phúc Duyên Thần Toán ở thành Lạc Dương (tọa độ: 734, 90) bốc quẻ, phải bốc được quẻ Thuận Phong Thuận Thủy mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ.

Sau đó, đến gặp NPC Cổ Thương Lan ở thành Lạc Dương (tọa độ: 360,252) để nhận nhiệm vụ.

Tiến hành làm các nhiệm vụ và thu thập vật phẩm theo yêu cầu của Cổ Thương Lam bao gồm: 

- Thu thập 333 Cẩm Kê Vĩ Vũ  từ quái Cẩm Vĩ Sơn Kê tại Thiếu Thất Sơn.

- Thu thập 333 Hạt Vĩ Vũ  từ quái Câu Liêm Đan Hạc tại Ngũ Bá Cương.

- Thu thập 333 Diêu Vi Vũ  từ quái Kim Tiên Điêu tại Tiên Sầu Hiệp.

Sau khi thu thập đủ quay lại gặp Cổ Thương Lam để tiến vào bí cảnh "Đến nơi hẹn ước" và tiêu diệt:

- 04 Thần Bí Đao Khách.

- 04 Thần Bí Đao Khách Đầu Mục.

Đại Hiệp tiếp tục di chuyển lên Thiếu Lâm Tự, ngồi thiền trong thời gian 03 phút.

Cuối cùng, Đại Hiệp nói chuyện với NPC Phương Chứng ở Thiếu Lâm Tự (tọa độ: 221, 159) để nhận được tuyệt học Thiên Tàn Thối.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ tu luyện thành công tuyệt học Thiên Tàn Thối!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">