Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TUYỆT HỌC

[Cấp 50] Thuần Dương Vô Cực Công

THUẦN DƯƠNG VÔ CỰC CÔNG

Thuần Dương Vô Cực Công là tâm pháp tinh hoa công pháp đạo gia, do Trương Tam Phong sáng tạo. Hấp khí hạc phi khởi, hộ khí thâm hải để, khí hình hợp vi nhất, đan điền thị ngô y. Thần bão trụ khí, ý hệ trụ tức, khi tụ đan điền, tụ nhi bất tán.

 Điều kiện:

- Nhân vật từ cấp độ 50 trở lên có thể học Thuần Dương Vô Cực Công.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Đại Hiệp phải thu thập đủ các chương của tuyệt học Thuần Dương Vô Cực Công gồm chương 01  và chương 02 , cùng 20 Tàn Diệp Bị Vàng . Sau đó đến gặp NPC Mặc Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 802, 71) để đổi thành Thuần Dương Vô Cực Công Tổng Quyển .

Khi sở hữu Thuần Dương Vô Cực Công Tổng Quyển, đến gặp NPC Phúc Duyên Thần Toán ở thành Lạc Dương (tọa độ: 734, 90) bốc quẻ, phải bốc được quẻ Thuận Phong Thuận Thủy mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ.

Đến Tây An gặp NPC Trương Vô Cực (tọa độ: 263, 330) để nhận nhiệm vụ.

Sau đó đến núi Võ Đang gặp và trò chuyện với NPC Trương Vô Hoan (tọa độ: -36, 35).

Theo yêu cầu của Trương Vô Hoan, Đại Hiệp hãy đi tìm và nhặt Một Nửa Trường Mệnh Khóa  (tọa độ: 252, -91). Thu thập xong hãy quay lại trả nhiệm vụ tại Trương Vô Hoan.

Quay lại Tây An trả nhiệm vụ cho Trương Vô Cực, và nhận nhiệm vụ đánh bại Tiêu Đoạn Thủy ở Long Tuyền (tọa độ: 588, 281) đoạt lấy Hỏa Lân Kiếm .

Sau khi có được vật phẩm, đến gặp và trả nhiệm vụ cho Trương Vô Hoan và nhận nhiệm vụ bắt môn đồ. Đến NPC Đường Khả Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 199, 163) vào Vạn Thú Cốc, bắt môn đồ Ngai Manh Tiểu Đồng (tọa độ: 348, -63).

Cho môn đồ Ngai Manh Tiểu Đồng xuất chiến, Đại Hiệp phải luyện cho môn đồ đạt cấp 60. Sau đó, trả nhiệm vụ để nhận được tuyệt học Thuần Dương Vô Cực Công.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ tu luyện thành công tuyệt học Thuần Dương Vô Cực Công!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">